Den kollektive trafik i Egedal Kommune omfatter lokale og regionale busser, Flextur samt S-toget. Egedal Kommune betjenes af fire S-togstationer (Ølstykke, Egedal, Stenløse og Veksø) indenfor kommunegrænsen. 

Det er DSB der har ansvaret for togdriften mens det er kommunen, der har ansvaret for at fastlægge busnettets udformning, busnettets serviceniveau og den tilhørende økonomiske ramme.

Busbestilling med Movia på tværs af Kommuner

Egedal Kommune samarbejder med Trafikselskabet Movia og nabokommuner om at tilrettelægge den kollektive bustrafik så optimalt som muligt, indenfor den givne økonomiske ramme. På baggrund heraf afgiver kommunen hvert år inden 1. maj en trafikbestilling til Movia. Trafikbestillingen fremsendes i offentlig høring her på hjemmesiden, inden den vedtages. Fra fremsat ønske om ændring til effektuering er der oftest en planlægningshorisont på knapt 2 år.

Movia fungerer som rådgiver for kommunerne, i forbindelse med tilrettelæggelsen af busdriften. Det er desuden Movia der udarbejde køreplaner og har ansvaret for den daglige drift af busserne. Movia står ligeledes for trafikinformationen, hvorfor spørgsmål vedrørende køreplaner, priser mv. skal rettes til Movia.

Forslag, ris eller ros til Busdrift

Har du spørgsmål, ris eller ros til busdriften eller S-toget har du mulighed for at kontakte Din Offentlige Transport, som er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet. Det er også her at du få information om busser, aktuel trafikinformation, kommende køreplanskift mv.

Har du forslag til busdriften, som du mener Kommunen bør overveje at medbringe i næste trafikbestilling, kan du fremsende dine forslag til Kommunens Center for Trafik og Miljø.

Skader på busstoppesteder

Eventuelle anmeldelser om ødelagt udstyr ved busstoppestederne (læskærme mv.) skal rettes til Materielgården på Tip Egedal eller pr. mail vej@egekom.dk

Kontakt

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12