Der kommer flere og flere elbiler på vejene i hele landet. Elbilen har de seneste år været igennem en rivende udvikling, og de nyeste modeller kører markant længere end modellerne for bare et få år siden. 

Hvis du overvejer at købe en elbil eller anskaffe en ladestander til din bolig eller virksomhed, kan du finde gode tips og vejledning på elbilviden.dk. På siden kan du også finde et kort over offentligt tilgængelige ladestandere i Danmark. 

Spørgsmål og svar om ladestandere

Der kommer flere og flere elbiler på vejene. Egedal Kommune modtager i stigende grad spørgsmål fra borgere, der er interesseret i at opsætte ladestandere. Herunder kan du finde svar på nogle af de mest hyppige

 • Ladestander på egen grund

  Har du brug for at få opsat en ladestander, kan du kontakte én af de private ladestanderoperatører. Etablering af el-ladestandere på egen grund kræver ikke kommunens godkendelse. Egedal Kommune anbefaler, at I tager kontakt til en eller flere ladestanderudbydere og anmoder om tilbud på opgaven.
  Såfremt I møder problemstillinger i forhold til opsætning og elkapacitet hører vi gerne fra jer, så kommunen kan gå i dialog med ledningsejerne.

 • Kan jeg etablere en ladestander på kommunevej?

  Det er ikke muligt at reservere en privat parkeringsplads på kommunalt vejareal og vi henviser derfor til nedenstående for mere om placering af ladestandere på offentlige arealer.

 • Opsætning af ladestandere på private fællesveje

  Ønsker du at opsætte laderstander på en privat fællesvej, skal du først undersøge om vejens vil give tilladelse til opsætningen og herefter søge tilladelse hos Egedal Kommune. Kommunen kræver, at ladestandere kan benyttes af alle og kommunen vurderer derudover de trafikale forhold. Det er ikke muligt at reservere en privat parkeringsplads på kommunalt vejareal og som udgangspunkt heller ikke på en privat fællesvej.

  Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af, hvor på den private fællesvej ladestanderen ønskes etableret og om der er indhentet samtykke fra vejejer. Disse informationer sendes sammen med kontaktinfo til Egedal Kommune på vejgruppen@egekom.dk. Kommunen vurderer hver ansøgning ud fra, om de trafikale forhold på stedet tillader, at der etableres en ladestander.

  Udgifter forbundet med opsætning og drift afholdes af ansøger.

 • Opsætning af ladestandere på privat areal i boligforeninger

  Bor du i en boligforening med privat parkeringsareal, kan foreningen selv beslutte at opsætte en ladestander på de fælles arealer. I skal dog sikre jer, at opsætningen af ladestandere ikke konflikter med lokalplanen for området.

  Egedal Kommune anbefaler, at I tager kontakt til en eller flere udbydere af ladestandere og anmoder om tilbud på opgaven. 

  Klik her for at læse mere om etableringen af ladestandere i boligforeninger. 

 • Hvordan finder jeg ud af om min er privat fællesvej eller kommunevej?

  Er du i tvivl om din vej er kommunal eller privat, kan du klikke dig ind på Egedalskortet og få svar, ved at slå din adresse op og klikke laget "Veje og stier" til under menupunktet "Veje og trafik".

   

 • Sætter kommunen ladestandere op?

  Egedal Kommune arbejder kontinuerligt med at understøtte overgangen til elbiler. I foråret 2023 har Egedal Kommune skrevet kontrakt med 2 forskellige ladestanderoperatører om at sætte ladestandere op på yderligere 27 placeringer i kommunen. Der vil her være tale om både normal- og hurtigladere, der alle senest vil være taget i drift til sommeren i 2024. 

  I Egedal kommunen er en parkeringsplads med en ladestander først og fremmest en ladeplads. Vi opfordrer derfor alle elbilister til at flytte deres bil, så snart bilen er opladt, så flere kan få gavn af ladestanderne

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12