I Egedal Kommune er der ca. 240 km stier på land og i by og ca. 470 km veje, hvoraf ca. 210 km er kommuneveje og resten er private fællesveje. Du kan se hvilke veje der er kommunale og hvilke veje, der er private fællesveje på Egedalkortet, hvis du klikker laget "Veje og stier" til under menupunktet "Veje og trafik".

Både kommunen og grundejerne har vedligeholdelsespligter på og omkring disse veje og stier.

På alle veje og stier indenfor kommunegrænsen er det Egedal Kommune, som er vejmyndighed, bortset fra Frederikssundsvej og Roskildevej (rute 6), som begge ligger under statsvejnettet.

På disse veje er det Vejdirektoratet, som står for drift og vedligeholdelsen. 

Du kan kontakte Vejdirektoratet på telefon: 7244 3333 eller e-mail: vd@vd.dk

Kontakt

Vej

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 7234

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12