Herunder kan du læse mere om parkering i tættere bebyggede områder og tomgangsregulativ for hele kommunen.

Parkeringsbekendtgørelse

I Egedal Kommune er der parkeringsbegrænsninger inden for tættere bebyggede områder, herunder særlige bestemmelser for store køretøjer.

Hvis der på pladser, veje og gader er afmærkede p-båse, må parkering ikke ske uden for disse.

Lastbiler, vogntog, busser og påhængskøretøjer m.v. må ikke parkeres i bymæssig bebyggelse i mere end tre timer.

Der er udvalgt seks steder i kommunen hvor store køretøjer kan parkeres.

Se parkeringsbekendtgørelsen og kortet her:

Tomgangsregulativ

Der er vedtaget et Tomgangsregulativ for hele kommunen. Det betyder, at du højst må holde stille med motoren gående i et minut. Ved afisning og afdugning af ruder tillades dog to minutter.

Bestemmelserne finder ikke anvendelse, så længe motorkøretøjet befinder sig i en trafikkø.

Se selve tomgangsregulativet her:

Kontakt

Vej

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 7234

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12