Bor du på en privat fællesvej er du forpligtet til at vedligeholde din del af vejen, herunder borledning af vand fra vejen. 

Er du i tvivl om din vej er kommunal eller privat, kan du slå din vej op på Egedalskortet og få svar, ved at klikke laget "Veje og stier" til under menupunktet "Veje og trafik".

Regler for ansøgning om adgang til egen matrikel (overkørsel) og råden over vejareal (brug af vejareal til fx opstilling af container) gælder for private fællesveje i byzone, såvel som for offentlige veje. 

For private fællesveje i landzone, søges der tilladelse hos politiet.

Snerydning og renholdelse

Som grundejer ved privat fællesvej, skal du renholde den del af fortovet, rabatten og vejareal, der ligger ud for din ejendom. Den del af vejarealet du er ansvarlig for, er vejstykket ud for din ejendom frem til vejmidten, hvis du har en genbo ellers hele vejens bredde. Det er også de områder, du skal rydde sne og salte/gruse på ved vintertid. 

Vejledning til fartdæmpning på private fællesveje

Kontakt

Vej

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 7234

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12