Hvis du har behov for at etablere en indkørsel eller ændre dine indkørselsforhold midlertidigt eller permanent, skal du søge tilladelse hos kommunen. Gælder din ansøgning en indkørsel til Frederikssundsvej eller Roskildevej (A6), skal du dog søge tilladelse hos Vejdirektoratet, da disse veje er statsveje.

Sådan søger du om tilladelse til en indkørsel

Ansøgningen skal som minimum indeholde

  • Placering af indkørsel (indtegnet på et kort)
  • Bredden på indkørsel
  • Begrundelse for indkørslen 
  • Periode for ønsket indkørsel, hvis du ønsker at etablere en midlertidig indkørsel.

Ved ønskede ændringer af indkørslen skal du indsende ovenstående oplysninger for eksisterende og ønskede forhold og sende det til Center for Teknik og Miljø.

Kontakt

Vej

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: teknik-miljo@egekom.dk
Tlf.: 7259 7234

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12