Egedal Kommune er forpligtet til at vintervedligeholde og renholde udvalgte kommuneveje i Egedal. Vintervedligeholdelse og renholdelse foretages efter en prioriteret liste, hvor hovedvægten lægges på veje og stier, der anvendes af flest mennesker. Eksempelvis prioriteres vintervedligeholdelse på overordnede veje, der har afgørende betydning for gennemkørende og kollektiv trafik.

Der findes dog også en række forpligtelser som grundejer langs en vej, som det er væsentligt, at du er opmærksom på. Disse forpligtelser fremgår af regulativet for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Egedal Kommune.

Den kommunale prioritering af vintervedligeholdelsen og forpligtelsen for grundejerne er godkendt af kommunens Klima-, Teknik- og Miljøudvalg, samt af Nordsjællands Politi.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: klima_natur_miljoe@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12