Fælleskabet er i fokus i Egedal Kommune, hvor pædagoger og lærere arbejder for at give alle børn og unge mulighed for at deltage i både sociale og faglige fællesskaber. 

Læringsfællesskaber for alle børn

Målet er, at børnenes læring, trivsel og udvikling skal styrkes i de fællesskaber, de allerede er en del af. 

Forskning om børns læring viser, at børn trives og udvikler sig bedst sammen med andre børn i deres vante rammer. Derfor har Egedal Kommune fokus på at sikre, at børn, som er i udfordringer, så vidt muligt får hjælp og støtte til at udvikle sig der, hvor de allerede indgår i et læringsfællesskab.

Stærke fagligheder samarbejder på tværs

Vi har styrket vores indsatser omkring børn og unge, som er i udfordringer.

Dagtilbud, skole og forvaltning arbejder tæt sammen for at kunne sætte tidligt og forebyggende ind med tiltag i hverdagen for børn og unge, der er i udfordringer i deres udvikling. 

Det sker blandt andet på vores skoler, hvor relevante fagpersoner er samlet for at kunne understøtte lærere og pædagogers arbejde, så de sammen kan finde de rette handlemuligheder. 

Samtidig tilbyder Egedal Kommunes PPR rådgivning og understøtter børn og unge med særlige behov. 

Tæt samarbejde mellem dagtilbud, skoler og hjem

Et godt samarbejde mellem børn, forældre, pædagoger og lærere har afgørende betydning for barnets udvikling. Derfor vægter vi dialogen meget højt, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger. 

Nyt om dagtilbud og skoler
Skoleelev Arm Colourbox
Nyhed

Kvalitetsrapport 2020 for Egedals skoler er nu godkendt

Rapporten beskriver folkeskolernes resultater i skoleåret 2018/2019 og er både et mål-og resultatstyringsværktøj og et redskab for den lokale dialog o…

Sandslotte - Foto Colourbox
Nyhed

Specialtilbud til de mindste samles i Veksø

Kommunens nye, samlede specialtilbud på dagtilbudsområdet bliver placeret i Veksø, hvor institutionen De 4 Årstider vurderes at have de bedste rammer…

Åben Skole - Foto Skolen i Virkeligheden
Nyhed

Nu kan foreninger søge op til 10.000 kr. til skoleforløb

Samarbejdet mellem Egedals skoler og det lokale erhvervs- og foreningsliv skal styrkes. Derfor er der afsat 100.000 kr. til at støtte foreninger og vi…

Strategisk Partnerskab I Udbud! Foto: Grafik udarbejdet af Nili, og Lotte til CEI
Nyhed

Nyt spændende skoleprojekt i EU-udbud

Egedal Kommune har sendt opgaven om et nyt spændende skoleprojekt i EU-udbud. Egedal Kommune søger en dedikeret byggepartner til renovering og moderni…

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12