Hvad skal jeg gøre, hvis jeg flytter til Egedal Kommune med børn?

Du kan skrive dit barn op på venteliste, selvom du endnu ikke er flyttet til Egedal Kommune. 

Egedal Kommune har pladsgaranti. Du får en garantidato, når du opskriver dit barn til dagtilbud. Garantidatoen ligger tre måneder efter, at vi har modtaget din ansøgning. Hvis din behovsdato er senere end tre måneder efter opskrivning, bliver behovsdatoen automatisk din garantidato.

Egedal Kommune benytter ikke den anciennitet, barnet har fra en anden kommune. 

Du skal skrive dit barn op til tre institutioner i prioriteret rækkefølge.

Husk at udmelde dit barn rettidigt i den kommune, I flytter fra - barnet kan ikke være indmeldt to steder. 

Hvad gør jeg, hvis barnet ikke får tilbudt plads i den ønskede institution?

Hvis der ikke er plads i den eller de institutioner, du har ønsket, kan du vælge at vente på, at der bliver en ledig plads i en af de prioriterede institutioner. Vi kan ikke oplyse, hvornår der vil være plads. 

Du kan også vælge at sige ja tak til den tilbudte institution og stå til overflytning, når der bliver en ledig plads et af de steder, du har ønsket. Du vil fortsat stå på ventelisten og blive tilbudt en plads ud fra de gældende visitationsregler.

Hvad skal jeg gøre, hvis barnet for brug for en plads tidligere end forventet?

Forældre skal meddele ændringer i behovsdatoen med et varsel på minimum 3 måneder via den digitale pladsanvisning. Herefter flytter pladsanvisningen garantidatoen til den senere eller tidligere behovsdato. 

Hvordan kan barnet blive overflyttet til en anden daginstitution?

Hvis barnet er indmeldt i et dagtilbud, og der ønskes overflytning til et andet kommunalt dagtilbud, er det muligt at stå på venteliste til overflytning. 

Tilbud om overflytning til andet kommunalt dagtilbud gives kun en gang. Takker du nej til tilbuddet om overflytning, slettes barnet fra ventelisten.

Hvordan visiterer Pladsanvisningen til dagtilbud i Egedal Kommune

Det er Byrådet, der har fastsat retningslinjerne for Pladsanvisningens visitation. 

Som udgangspunkt vil en ledig plads blive tilbudt det barn, der har den højeste anciennitet på ventelisten og samtidig har et aktuelt behov for en plads i dagtilbud. 

Derudover vil der blive taget særlig hensyn  til en række kriterier. Læs nærmere i retningslinjer for børnepasning i Egedal Kommune punkt 2.1 

Kan mit barn være i dagtilbud i en anden kommune, end vi bor i?

Du kan godt have dit barn indmeldt over kommunegrænsen. Det kan dog betyde en merudgift i forældrebetalingen. Det er altid barnets bopælskommune, som opkræver betaling, og det er derfor bopælskommunen, der kan give dig oplysninger om prisen.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Udmeldelse skal altid ske via den digitale pladsanvisning med mindst en måneds varsel til den 15. eller til den sidste dag i måneden. 

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12