Der skal være en god sammenhæng i arbejdet med børns sprog, læsning og læring fra 0 - 18 år.

Tidlig sproglig udvikling er et godt udgangspunkt for, at børnene kan blive glade for at læse og skrive, men sprog og læseevner skal hele tiden stimuleres og vedligeholdes, hvis resultatet skal blive rigtig godt.

Indsatsen i dagtilbud, skole og fritid vil være forskellig, men med det fælles mål for øje, at læsning er alle fags moder.

De enkelte dagtilbud, fritidstilbud og skoler skal på denne baggrund selv tilrettelægge og implementere kommunens læsekompetenceplan, således at indsatsen i den enkelte enhed matcher det arbejde, der i øvrigt er i gang i skolen eller institutionen.

Den målrettede og sammenhængende indsats i dagtilbud, skole og fritidsinstitution skal ske i tæt samarbejde med forældre.

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12