Den sproglige udvikling har stor betydning for børns trivsel og læring. Sproget er på mange måder fundamentet for at kommunikere og lære nyt, og det spiller en vigtig rolle i børns leg og i udviklingen af sociale relationer.

Derfor sprogvurderer Egedal Kommune alle børn, når de er tre år gamle. Sprogvurderingen udføres af en pædagog i dagtilbuddet og kombineres med et spørgeskema, som forældrene skal udfylde. 

Ekstra Opmærksomhed på den sproglige udvikling

I nogle tilfælde viser sprogvurderingen, at barnet har brug for ekstra opmærksomhed i forbindelse med den sproglige udvikling. Her laver pædagoger eller lærere og forældre i samarbejde en plan for, hvordan barnet bedst kan hjælpes i institutionen eller skolen og i hjemmet. 

Egedal Kommunes logopæder og tosprogsvejleder indgår i samarbejdet, når det er relevant for det enkelte barns sproglige udvikling. 

Fakta om sprogvurderingen

Selve sprogvurderingen foregår ved, at pædagogen i børnehaven gennemfører nogle opgaver sammen med barnet. Sprogvurderingen består af et billedmateriale og et spørgeskema. Barnet skal udpege nogle billeder, fortælle en lille historie ud fra en billedserie og benævne nogle billeder. 

Barnets svar noteres i et skema og bliver registreret i et elektronisk program, som kan udregne, om barnet har en alderssvarende sproglig udvikling. Desuden skal pædagogen svare på en række spørgsmål vedrørende barnets brug af sprog i hverdagen. 

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12