Hvad gør jeg, hvis barnet ikke får tilbudt plads i den ønskede institution?

Hvis der ikke er plads i den eller de institutioner, du har ønsket, kan du vælge at acceptere pladsen og stå til overflytning til de prioriterede institutioner. Når der bliver en ledig plads i en af de ønskede institutioner, vil du blive tilbudt denne plads. Vi kan ikke oplyse, hvornår der vil være en ledig plads. 

Du kan også vælge at sige nej tak til den tilbudte plads, og vente på, at der bliver plads i en af de prioriterede institutioner. Vær da opmærksom på at du mister din garanti for pasning, da Egedal Kommune har opfyldt pasningsgarantien ved, at tilbyde en plads til garantidatoen. 

Hvad skal jeg gøre, hvis barnet for brug for en plads tidligere end forventet?

Forældre skal meddele ændringer i behovsdatoen med et varsel på minimum 3 måneder via den digitale pladsanvisning. Herefter flytter pladsanvisningen garantidatoen til den senere eller tidligere behovsdato. 

Hvordan kan barnet blive overflyttet til en anden daginstitution?

Hvis barnet er indmeldt i et dagtilbud, og der ønskes overflytning til et andet kommunalt dagtilbud, er det muligt at stå på venteliste til overflytning. 

Tilbud om overflytning til andet kommunalt dagtilbud gives kun en gang. Takker du nej til tilbuddet om overflytning, slettes barnet fra ventelisten.

Kan mit barn være i dagtilbud i en anden kommune, end vi bor i?

Du kan godt have dit barn indmeldt over kommunegrænsen. Det kan dog betyde en merudgift i forældrebetalingen. Det er altid barnets bopælskommune, som opkræver betaling, og det er derfor bopælskommunen, der kan give dig oplysninger om prisen.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Udmeldelse skal altid ske via den digitale pladsanvisning med mindst en måneds varsel til den 15. eller til den sidste dag i måneden. 

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12