• Priser 2020

  Priserne gældende pr. 1. januar 2020 og frem.

  Forældrebetalingen for daginstitutioner, SFO og klub er fordelt over 12 måneder.
  Tilbudstype Pris
  Dagpleje med mad 3.588 kr.
  Børnehave 2 år og 11 mdr. til skolealderen uden frokost 1.730 kr. 
  Børnehave 2 år og 11 mdr. til skolealderen med frokost 2.342 kr.
  Integreret institution 0 - 2 år og 11 mdr. uden frokost 3.043 kr.
  Integreret institution 0 - 2 år og 11 mdr. med frokost 3.655 kr.

  Integreret institution 2 år og 11 mdr. til skolestart uden frokost

  1.730 kr. 

  Integreret institution 2 år og 11 mdr. til skolestart med frokost

  2.342 kr.
  SFO 1.875 kr
  SFO 2   228 kr.
  K​lub (fritidsklub)   228 kr. 
  Ungdomsklub Gratis tilbud
  Frokostordning i daginstitutioner   612 kr.

   

  Deltidspladser (kun muligt i forbindelse med barsels- og forældreorlov)
  Tilbudstype Pris
  Deltid dagpleje med mad  2.351 kr. 
  Deltid integreret institution - 0 til 2 år 11 mdr. uden frokost 1.311 kr.
  Deltid integreret institution - 0 til 2 år 11 mdr. med frokost 1.923 kr. 
  Deltid integreret institution 2 år og 11 mdr. til skolestart uden frokost 1.132 kr.
  Deltid integreret institution 2 år og 11 mdr. til skolestart med frokost 1.744 kr.
 • Søskendetilskud

  Har du flere børn i daginstitution, dagpleje og SFO og klub, skal du betale fuld pris for den dyreste plads og halv pris for de øvrige pladser. 
  Private SFOér er ikke med i søskendetilskudsordningen.

   

 • Prisen for dit barns plads i en anden kommune

  Hvis du vælger, at dit barn skal gå i en institution, dagpleje, SFO eller klub i en anden kommune end Egedal, kontakter du selv den kommune, hvor dit barn skal gå i institution, og beder dem give besked til Egedal Kommune, omkring dit barns indmeldelse.

  Vi skal i Egedal Kommune opkræve forældrebetalingen for dit barns institutionsplads i en anden kommune, så længe du har adresse i kommunen.

  Hvad skal jeg betale? og hvordan bliver det beregnet?

  Der er særligt gældende regler, omkring udregningen af prisen/forældrebetalingen, når dit barn går i dagpleje, institution, SFO eller klub i anden kommune.

  Institutionspladser

  Du vil blive opkrævet den laveste takst (taksten i den kommune, der har den laveste forældrebetaling) – derudover kan der komme et eventuelt tillæg. Tillægget kan opstå, hvis institutionskommunens driftsudgifter er højere end driftsudgifterne i Egedal. Det kan betyde, at pladsen bliver dyrere end hvis dit barn havde plads i Egedal kommune.

  Pladsanvisningen, kan oplyse dig om den nøjagtige pris du skal betale.

  SFO og klub

  Du bliver opkrævet den dyreste takst (taksten i den kommune, der har den dyreste forældrebetaling).

  Søskendetilskud og økonomisk friplads 

  Du kan få søskendetilskud og økonomisk friplads op til den laveste takst (taksten i den kommune, der har den laveste forældrebetaling).

  Pladsanvisningen, kan oplyse dig om den nøjagtige pris du skal betale.

  Du er velkommen til at kontakte Pladsanvisningen på telefon for yderligere informationer. 

 • Økonomisk friplads

  Kan jeg ansøge om friplads til mit barn?

  Du kan søge økonomisk friplads, hvis husstandens samlede indtægter er under: 563.800 kr. årligt (2020).
  Med husstanden menes forældre, hvis barnet bor på samme adresse som begge forældre. Hvis barnet bor hos den ene forælder, er det denne forælders indtægt samt eventuelt ny ægtefælle eller samlevers indtægt, der afgør hvor meget i kan få i økonomisk friplads. Hvis barnet selv har en indtægt tæller det ikke med i beregningen.

  Man kan ikke få økonomisk friplads hvis barnet går i en privat SFO. 

  Skal jeg søge om friplads til søskendebørn?

  Hvis man har et barn i institution og får økonomisk friplads til dette barn, skal man  IKKE søge på ny hvis en søskende bliver indmeldt i institution, dagpleje, SFO eller klub.  


  Vær opmærksom på dette

  Ved ændring i de familiemæssige eller økonomiske forhold, skal du af hensyn til eventuel regulering af bevillingen give besked om dette til Pladsanvisningen. 

  Ved ændring i daginstitutionstaksten, bliver den beregnede fripladsbevilling automatisk ændret på indbetalingskortet.  

  For førstegangs ansøgere, som er berettiget til økonomisk friplads, vil bevillingen gælde fra den 1. i den efterfølgende måned.  

 • Forældrebetaling

  Forældrebetaling for dagtilbud bliver hvert år fastsat og godkendt af Byrådet. Priserne for plads i dagtilbud, SFO og klub kan du se her på  Egedal Kommunes hjemmeside.

  Betalingen bliver opkrævet månedsvis forud. Der bliver opkrævet gebyr ved for sen betaling.

  Taksterne for dagtilbud afhænger af barnets alder og af det dagtilbud, som barnet går i.
  Forældre betaler vuggestue- og dagplejetakst til og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder. Forældrene skal betale børnehavetakst fra og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder.

  Forældre med et barn i en aldersintegreret institution vil, uanset tidspunktet for overflytning mellem en vuggestueplads og en børnehaveplads, blive opkrævet den takst, der svarer til barnets alder.