Du kan søge om tilskud til at passe dit eget barn i op til 12 måneder.

Du kan kun søge om tilskud fremadrettet - det er ikke muligt at få tilskud med tilbagevirkende kraft.

Du har mulighed for at ansøge om tilskud til pasning af eget barn, hvis du bor i Egedal Kommune, og dit barn er i alderen 24 uger til 3 år og 1 måned og hvis du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet. Ordningen giver forældre mulighed for at få et økonomisk tilskud, og ansøgeren er den forælder, der skal passe barnet og som ønsker at modtage tilskuddet.

 • Før du ansøger om tilskud til pasning af eget barn

  Et tilskud til pasning af eget barn er et alternativ til at få sit barn optaget i et dagtilbud. Du kan derfor ikke, samtidig med at du modtager tilskud til pasning til et eller flere børn have barnet optaget i et dagtilbud, i et obligatorisk læringstilbud eller modtage tilskud til privat pasning.

  Perioden du kan få tilskud i (maximalt 1 år)

  Det er muligt at anmode om tilskud til pasning af eget barn for en periode på minimum 2 måneder og maksimalt 1 år, hvis dit barn er i alderen 24 uger til 3 år og 1 måned og du opfylder betingelserne for at modtage tilskuddet.
  Tilskuddet kun kan gives i hele måneder, med start den første dag og slut den sidste dag i måneden.

  Tilskuddet ophører senest den 1. i måneden, hvor barnet fylder 3 år og 1 måned.

  Tilskuddet kan bevilliges fra den 1. i måneden efter modtaget ansøgning, og det betales forud til den 1. i måneden.

  Ansøgninger der indsendes sidst på måneden, vil først kunne komme til udbetaling den næstkommende måned, og der vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra den dato hvor tilskuddet er bevilliget.

  Tilskuddet er ikke omfattet af bestemmelserne om søskenderabat eller hel eller delvis friplads

 • Kriterier for at modtage tilskud

  Det er muligt at modtage tilskud, hvis du:

  • ikke samtidig modtager offentlig overførselsindkomst eller har en arbejdsindtægt (dette skrives der under på i forbindelse med ansøgningen om tilskud)
  • har afsluttet eller afbrudt barsel
  • har opholdt dig i Danmark de sidste 7 ud af 8 år
  • har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Hvis du er borger fra EU/EØS-lande, skal du sende dokumentation for at du har tilstrækkelige danskkundskaber, sammen med anmodning om tilskud til pasning af eget barn.
  • har forældremyndighed over barnet og har samme bopæl som barnet.

   

  Lovgivningen som ligger til grund for dette er Dagtilbudsloven §87

 • Hvor meget kan jeg få i tilskud?

   

  Tilskuddet er i 2023:

  0 til 2 år og 11 mdr.: 3.591 kr. pr. måned.

   

  Tilskuddet er i 2024:

  0 til 3 år og 1 mdn.: 3.676 kr. pr. måned.

  Generelt

  Du kan maksimalt få tilskud til 3 børn pr. husstand, og det samlede tilskud må ikke være højere end den maksimale dagpengesats.

  Perioden kan maksimalt opdeles i to tilskudsperioder. Derudover er det muligt at dele perioden mellem forældremyndighedsindehavere, så længe den samlede periode ikke overstiger den fastsatte maksimumsperiode på 1 år.

  Tilskuddet vil altid ophøre dagen før flyttedato til anden kommune, eller dagen før barnet indmeldes i dagtilbud.

  Tilskuddet bliver udbetalt månedsvis forud og bliver hvert år fastsat og godkendt af Byrådet.

  Tilskuddets størrelse følger udviklingen i vuggestuetaksten, og besluttes hvert år af Byrådet

   

Børn med huer

Retningslinjer for børnepasning

Klik og læs mere om pasning af eget barn i vores "Retningslinjer for børnepasning".