Du har mulighed for, at søge tilskud til en privat pasningsordning, som er godkendt.

Denne ordning giver, i henhold til Dagtilbudsloven, forældrene mulighed for at få et økonomisk tilskud til pasningen. Du kan læse mere om tilskudsordningerne og kriterierne for at blive godkendt til en privat pasningsordning, ved at klikke i undermenuen på denne side.

Ønsker du at blive privat passer, kan du også ansøge om dette.

For yderligere information om de enkelte private pasningstilbud, henviser vi til de private ordningernes egne hjemmesider.

 • Hvad skal forældre vide før de vælger privat pasning

  Private pasningsordninger er ikke omfattet af alle de samme regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudsloven §§ 7-44.

  Her kan du læse mere om forskellen.


  I private pasningsordninger:

  • er der ikke krav om at udarbejde pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og 9.

  • er der ikke pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.

  • er der ikke alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i den private pasningsordning.

  • kan forældre ikke få økonomisk fripladstilskud.

  • er man ikke omfattet garanti for en ny alderssvarende plads, jf. dagtilbudslovens § 29, hvis pasningsordningen lukker/den private passer går på barsel. 
   Man får pladsgaranti, for en plads i et andet kommunalt dagtilbud, 3 måneder fra opskrivelsesdatoen. 

  • er der ikke krav om formaliseret forældreindflydelse, jf. dagtilbudslovens §§ 14-16.

  • udføres sprogvurderingen af barnet i 3-års alderen ikke af den private pasningsordning. Det bliver udført af "Dagtilbud og skole - Egedal Kommune" jf. § 11 , stk. 2 og 4.

  Du kan ansøge om tilskud til pasning af dit barn hos en privat passer. Brug linket her på siden.

  Ønsker du privat pasning, sørger du selv for at indmelde og udmelde dit barn i ordningen.

  Retningslinjer for private pasningsordninger
  er under udarbejdelse, og vil snart kunne findes her.

 • Vi du søge tilskud til privat pasning

  Hvem kan få tilskud?

  Tilskuddet kan søges af forældre, som er bosat i kommunen (tilmeldt folkeregisteret) og som har børn i alderen fra 24 uger til start i børnehaveklasse. Tilskuddet kan ikke gives til forældre, der selv passer barnet.


  Hvem kan forældre indgå aftale med?

  Forældrene kan indgå en skriftlig aftale med

  en enkelt person (f.eks. pasning af/hos bedsteforældre)
  en privat pasningsordning (f.eks. en selvstændig børnepasser)
  Kommunens godkendelse af pasningsaftalen er en forudsætning for udbetaling af tilskud.

  Godkendelse og tilsyn

  Egedal Kommune skal godkende den af forældrene valgte børnepasser samt de fysiske rammer, hvor barnet skal passes. 

  Løn og ansættelsesvilkår

  Kommunen er ikke arbejdsgiver. Det er forældrene og børnepasser, der aftaler løn m.v. for børnepasningen. Forældrenes forpligtigelse overfor børnepasseren afhænger af hvilken type pasningsordning, der er tale om. Bemærk at der kan være forskel på, om forældrene er arbejdsgiver for børnepasseren eller denne er selvstændig erhvervsdrivende.

  Når du vælger at ansætte en privat børnepasser har du selv arbejdsgiveransvaret, det vil sige at det er dig, som udbetaler løn til din barnepasser. Du skal også indbetale ATP, arbejdsmarkedsbidrag, feriepenge samt løn under ferie og sygdom. Du har pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring, hvis ansættelsen er over 400 timer årligt.

  Ved aftale med en selvstændig børnepasser skal du kun betale det aftalte vederlag for børnepasning. Der påhviler ikke forældrene forpligtigelser efter skattelovgivningen med hensyn til indeholdelse af skat, arbejdsmarkedsbidrag m.v.

  Ferie

  Forældrene står selv for pasning af barnet når børnepasser afholder ferie.

  Sygdom

  Det er forældrenes eget ansvar at sørge for pasning af barnet ved børnepassers sygdom.

  Tilskuddets størrelse

  Egedal Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen. Tilskuddet udgør højst 75 % af udgiften til pasning af børn, indtil de almindeligvis optages i børnehaveklasse.

  Klik her og se hvad du kan få i tilskud.

  Tilskuddet er skattefrit for forældrene, men skattepligtigt for børnepasseren.

  Økonomisk friplads

  Det er ifølge Dagtilbudsloven § 83, ikke muligt for forældrene at få nedsat egenbetaling til en privat børnepasningsordning.

  Søskendetilskud

  Kommunen yder søskendetilskud til familier med mere end et barn i dagtilbud og privat pasning. Søskendetilskuddet er 50 % af de billigste pladser.

  Søskendetilskuddet til en plads i privat pasningsordning udgør 85 % af søskendetilskuddet.

  Udbetaling af tilskud

  Tilskuddet overføres månedsvis forud til ansøgers Nem konto.

  Opsigelse/ophør af pasningsordningen

  Det er den enkelte børnepasser, der i pasningsaftalen med forældrene selv fastsætter sin opsigelsesfrist.

  Forældre er ved kontraktophør af den private pasningsordning, berettiget til pasningsgaranti i et kommunalt dagtilbud, efter de alm. gældende regler for børnepasning i Egedal Kommune.

  Hvad skal du som forældre gøre?

  Forældre skal ansøge tidligst 3 måneder før og senest 1 måned før den første i den måned, hvor barnet skal begynde i en privat pasning. Du skal ansøge digitalt om tilskud til privatpasning.

  Klageadgang

  Kommunens afgørelse om godkendelse af pasningsaftaler og pasningsordninger kan indbringes for Ankestyrelsen.

  Lovgivning

  Dagtilbudsloven §80

 • Hvad kan jeg få i tilskud til privat pasning?

  Barnets alder

  Tilskud pr. 1. januar 2023

  0 – 2 år og 10 måneder 7183 kr. pr. måned.
  2 år og 11 mdr. til skolestart 4233 kr. pr. måned

   

  Barnets alder

  Tilskud pr. 1. januar 2024

  0 – 3 år 7352 kr. pr. måned
  3 år og 1 mdn. til skolestart 4373 kr. pr. måned

   

   

  Egedal Kommune giver tilskud i henhold til lovgivningen. Tilskuddet udgør højst 75 % af udgiften til pasning af børn, indtil de bliver optaget i børnehaveklasse.

   

 • Kriterier for godkendelse af privat pasningsordning
Privat Pasning Legeplads

Retningslinjer for private pasningsordninger

Klik og læs vores retningslinjer for private pasningsordninger.