• Børne- og Ungepolitikken
 • Styrelsesvedtægt for dagtilbud og klub
 • Sådan fører vi tilsyn i dagtilbud

  Det er de Pædagogiske konsulenter i Center for Skole- og Dagtilbud, der udfører det pædagogisk tilsyn. Der bliver udført både anmeldte og uanmeldte tilsyn i alle dagtilbud i kommunen.

  Du kan læse retningslinjer for tilsyn i dagtilbud her.

  De pædagogiske tilsynsbesøg planlægges og udføres hvert andet år. Det tilstræbes, at tilsynsbesøgene er anmeldte og strukturerede, dog kan uanmeldte besøg forekomme.

  Ved tilsynsbesøget deltager pædagogisk konsulent, dagtilbuddets daglige leder og områdeleder samt medarbejdere.

  Center for Skole og Dagtilbud arbejder på at sikre systematik og enkelthed i tilsynet.

   I Center for Skole og Dagtilbud tilstræber vi:

  • Åbenhed og tydelighed i udførelsen af tilsynet
  • Tilsynet skal være kendetegnet ved dialog og kvalitetssikring
  • Opfølgning på udviklingsmuligheder

  Center for Skole og Dagtilbud har ansvaret for, at alle dele i tilsynet bliver iværksat, dette i forhold til det pædagogiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og hygiejnemæssige tilsyn.

  De enkelte tilsyn varetages af:

  • Pædagogisk tilsyn varetages af Center for Skole og Dagtilbud:
  • Kommunal dagpleje; Dagplejepædagoger
  • Private pasningsordninger; Pædagogiske konsulenter
  • Private daginstitutioner; Pædagogiske konsulenter
  • Selvejende institutioner; Pædagogiske konsulenter
  • Kommunale institutioner; Pædagogiske konsulenter
  • Legeplads og sikkerhedstilsyn varetages af Center for Ejendomme og Intern service
  • Hygiejnetilsyn varetages af Center for Skole og Dagtilbud - Sundhedstjenesten
  • Økonomisk tilsyn varetages månedligt af ledelsen i Center for Skole og Dagtilbud samt af Center for Administrativ Service

  Selvejende institutioner, puljeordninger samt privatordninger

  Tilsynet med de selvejende institutioner,puljeordninger samt privatordninger er omfattet af det pædagogiske tilsyn. 

  Plads i et dagtilbud i en anden kommune

  Hvis et barn har plads i et dagtilbud i en anden kommune efter Dagtilbudslovens regler om frit valg, har barnets opholdskommune tilsynsforpligtigelsen med barnet.

 • Frokostordning

  Her kan du læse Egedal Kommunes folder med Fakta for frokostordning.

  I Egedal giver vi børnene mulighed for at være med i tilberedningen af frokostmåltidet, som en pædagogisk aktivitet, hvilket er med til at styrke fællesskabet omkring måltidet samt børnenes interesse for det de spiser.

  Vores koncept for frokostordningen betyder at

  Minimum 70% af frokosten er økologisk.
  Frokosten levers delvist forarbejdet, så foreksempel grøntsager kan blive tilberedt i institutionen, den dag de skal spises.
  Så vidt muligt bruger vi årstidens grøntsager.
  Vi følger Sundhedsstyrelsens 10 kostråd.
  I 2021 bliver frokosten leveret af Fru Hansens Kælder - du kan læse mere her.

  Betaling for frokostordning
  Frokostordningen bliver betalt af forældrene, prisen er 610 kroner om måneden pr. barn.
  Det er muligt at få fripladstilskud og søskenderabat for forældre der i forvejen er bevilget dette.
  Frokostordningen inkluderer ikke formiddags - og eftermiddagsmåltider.

 • Kravspecifikation for godkendelse af private institutioner

  Siden er under udarbejdelse.

  Kravspecifikationen er udarbejdet på baggrund af Dagtilbudsloven § 20. Af loven fremgår det, at Byrådet skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og Byrådet skal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud for aldersgruppen 26 uger til skolestart med baggrund i de krav, kommunen stiller til de kommunalt etablerede dagtilbud. 

  Her kan du læse Egedal Kommunes kravspecifikation godendelse af private institutioner.

Børn med huer

Retningslinjer for børnepasning i Egedal Kommune

Her kan du læse vores retningslinjer for visitation af børn til dagtilbud.

Dekorativt billede

Dagtilbudsloven

Klik og læs lovgivningen på dagtilbudsområdet

Vejledning

Vejledning til dagtilbudsloven

Klik og læs vejledningen for at få en uddybende beskrivelse af reglerne om dagtilbud til børn indtil skolealderen.

Del: