Frit-Valgs ordning over kommunegrænser

 • Der er frit valg af dagtilbud over kommunegrænsen, og det giver mulighed for at vælge, i hvilken kommune du ønsker pasning til dit barn.
  Forudsætningen er dog, at den ønskede kommune ikke har lukket for opskrivning. 
 • Ved opskrivning til dagtilbud i anden kommune, følges de optagelsesregler der er i pågældende kommune.
 • Det er bopælskommunen der opkræver betaling for pladsen.
 • Der gælder særlige regler for betaling, når barnet er i dagtilbud i en anden kommune, og du kan få oplyst prisen i din bopælskommune.
 • Egedal Kommune kan lukke for opskrivning af børn fra andre kommuner, hvis antallet af børn overstiger 1% af kommunens samlede antal pladser. 

Privat pasningsordning 

Hvad skal forældre vide før de vælger privat pasning. 

Private pasningsordninger er ikke omfattet af de regler, som gælder for dagtilbud efter dagtilbudsloven §§ 7-44.
I private pasningsordninger er der ikke krav om:

 • Udarbejdelse af en pædagogisk læreplan, jf. dagtilbudslovens § 8 og 9.
 • At sprogvurderingen af barnet i 3-års alderen ikke sker i den private pasningsordning men foretages af Center for Skole og Dagtilbud, jf. § 11 , stk. 2 og 4. 
 • Formaliseret forældreindflydelse, jf. dagtilbudslovens §§ 14-16.
 • Pasning af barnet, hvis børnepasseren er syg.
 • Alternativ pasning ved afholdelse af lukkedage i private pasningsordninger.
 • At barnet ikke kan blive opsagt fra dagtilbud, gælder ikke for private pasningsordninger, jf. dagtilbudslovens § 29.
 • Der gives ikke økonomisk fripladstilskud til privat pasning.

Du kan søge om tilskud til pasning af dit barn hos en privat passer.

Ønsker du privat pasning, skal du selv sørge for at indmelde dit barn i ordningen. 

Retningslinjer for private pasningsordninger
Er under udarbejdelse. 

Privat institution

 • Som forældre, organisation eller virksomhed, er der mulighed for at oprette en institution i privat regi.
 • Der er to private institutioner i Egedal kommune; Karmsten i Ølstykke og Stenløse private skovbørnehave, med base i Stenløse
 • Ønsker du plads i en privat institution, skal du selv kontakte den ønskede institution for opskrivning.
 • For mere information vedr. oprettelse af privat institution.

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12