De pædagogiske tilsynsbesøg planlægges og udføres hvert andet år. Det tilstræbes, at tilsynsbesøgene er anmeldte og strukturerede, dog kan uanmeldte besøg forekomme.

Ved tilsynsbesøget deltager pædagogisk konsulent, dagtilbuddets daglige leder og områdeleder samt medarbejdere.

Center for Skole og Dagtilbud arbejder på at sikre systematik og enkelthed i tilsynet.

 I Center for Skole og Dagtilbud tilstræber vi:

 • Åbenhed og tydelighed i udførelsen af tilsynet
 • Tilsynet skal være kendetegnet ved dialog og kvalitetssikring
 • Opfølgning på udviklingsmuligheder

Center for Skole og Dagtilbud har ansvaret for, at alle dele i tilsynet bliver iværksat, dette i forhold til det pædagogiske, sikkerhedsmæssige, økonomiske og hygiejnemæssige tilsyn.

De enkelte tilsyn varetages af:

 • Pædagogisk tilsyn varetages af Center for Skole og Dagtilbud:
 • Kommunal dagpleje; Dagplejepædagoger
 • Private pasningsordninger; Pædagogiske konsulenter
 • Private daginstitutioner; Pædagogiske konsulenter
 • Selvejende institutioner; Pædagogiske konsulenter
 • Kommunale institutioner; Pædagogiske konsulenter
 • Legeplads og sikkerhedstilsyn varetages af Center for Ejendomme og Intern service
 • Hygiejnetilsyn varetages af Center for Skole og Dagtilbud - Sundhedstjenesten
 • Økonomisk tilsyn varetages månedligt af ledelsen i Center for Skole og Dagtilbud samt af Center for Administrativ Service

Selvejende institutioner, puljeordninger samt privatordninger

Tilsynet med de selvejende institutioner,puljeordninger samt privatordninger er omfattet af det pædagogiske tilsyn. 

Plads i et dagtilbud i en anden kommune

Hvis et barn har plads i et dagtilbud i en anden kommune efter Dagtilbudslovens regler om frit valg, har barnets opholdskommune tilsynsforpligtigelsen med barnet.

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12