Sammen - i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud.

Visionen "Sammen - i børnehøjde. Kvalitet i dagtilbud" sætter en fælles retning for vores dagtilbudsområde i Egedal Kommune.

I visionen beskrives, hvordan vi arbejder i vores dagtilbud og hvordan vi hele tiden kan blive bedre. Målet er, at vi i børnehøjde leverer en høj kvalitet med udvikling og læring igennem leg og nærvær, og at visionen bliver en naturlig del af personalets og forældrenes tankegang til gavn for børnene.

Visionen er udviklet i en bred og inddragende proces mellem børn, forældre, bestyrelser, pædagogiske medarbejdere, faglige organisationer og politikere i Egedal Kommune.

Visionen for dagtilbudsområdet blev vedtaget af Byrådet den 28. august 2019.

Del: