Hvem er de unge?
Den samlede kommunale ungeindsats er for alle unge fra 8. klassetrin til og med 24 år, som har brug for en sammenhængende indsats til, at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Hvad er den kommunale ungeindsats?
Den kommunale ungeindsats tager sit afsæt i en regeringsaftale , der skal sikre, at alle unge under 25 år får den nødvendige støtte til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det betyder at du som ung får:
- Én samlet plan for at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse
- Tilbud om indsatser, der målrettet kan støtte dig
- En koordineret kommunal indsats - med én ungeguide der bliver din primære kontaktperson til kommune på tværs af de forskellige center, du har berøring med

Kontakt os
Som ung kan du eller dine pårørende henvende jer til de medarbejdere I evt. allerede er i kontakt med - eller til Thomas N. Feldborg Bruun, Leder af Ungeindsats Egedal, på telefon nr. 72 59 92 01 eller mail thomas.bruun@egekom.dk

Organisering
Ungeindsats i Egedal Kommune er organiseret et tæt samarbejde på tværs af Center for Skole og Dagtilbud, Center for Myndighed og Social Service og Center for Arbejdsmarked og Ydelse. Myndighedsansvar og kompetencer er fastholdt i de respektive myndighedsområder.

Brug for mere viden?
Hvis du vil vide mere om den politiske aftale, som er baggrunden for ungeindsatsen, kan du læse Folketingets pjece "Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

 

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Arbejdsmarked og Ydelse - Jobcenteret

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12

Myndighed og Social Service

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12