I Egedal Ungeindsats kan alle unge i Egedal kommune modtage uddannelsesvejledning af en uddannelsesvejleder. Egedal Ungeindsats tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning for elever i grundskolen, samt for unge uden ungdomsuddannelse - og desuden overgangsvejledning for unge ved omvalg og fravalg af uddannelsesforløb. Vi har især fokus på unge, der har særligt behov for vejledning.

Din uddannelsesvejleder er din samarbejdspartner hele vejen

På undersiderne her kan du læse mere om vores karriere- og uddannelsesvejledning. Det gælder vejledningssamtaler, kollektiv vejledning, erhvervspraktik, uddannelse og job i 7.-9. klasse, introduktionskurser, brobygning og andet i grundskolen. Desuden kan du læse om uddannelsesvejledningen videre op til unge under 25 år. Du kan også læse om, hvordan en uddannelsesvejleder samarbejder med forældre, uddannelsessteder, jobcentre og andre, som er medvirkende til, at du finder den rette vej.

​​Vejlederne i Egedal Ungeindsats er i dagligdagen placeret i de lokale skoler med tæt kontakt til både de unge, forældre, lærer, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser.

Unge med behov for en sammenhængende indsats

Alle kommuner er forpligtet til at etablere en kommunal ungeindsats, der skal koordinere én sammenhængende indsats for unge med sager indenfor minimum to af følgende områder: uddannelses,- beskæftigelses- og/eller socialområdet. Den sammenhængende indsats skal resultere i, at de unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller i beskæftigelse.

Det betyder, at du som ung får:

  • Én samlet plan for at komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.
  • Tilbud om indsatser, der målrettet kan støtte dig.
  • En koordineret kommunal indsats - med én ungeguide, som bliver din primære kontaktperson til kommunen på tværs af de forskellige centre, du har berøring med.

Hvis du som ung eller forældre til en unge har brug for at høre mere herom, så er du velkommen til at skrive til Ungeindsatsen på ungeindsats@egekom.dk.

Ungeguide

Hvis du går i 8. – 10. klasse og bliver vurderet ikke-uddannelsesparat, og modtager støtte inden for socialområdet, vil dine forældre modtage tilbud om, at du får en ungeguide. Er du fyldt 18 år, og er du ikke i gang med uddannelse eller beskæftigelse og modtager støtte inden for social og/eller arbejdsmarkedsområdet, vil du modtage tilbud om en ungeguide.

Ungeguidens præcise arbejde vil variere fra ung til ung, men kan dække over følgende opgaver:

  • At understøtte koordination af kommunale og andre relevante indsatser.
  • At hjælpe dig med, at få hjælp til personlige problemer, der udgør en barriere for, at du kan komme i uddannelse eller beskæftigelse.
  • At tage med dig på besøg ved virksomhedspraktik og på uddannelsesinstitutioner.
  • At støtte dig i forbindelse med din kontakt til forskellige dele af kommunen, og eventuelt tage med til møder eller samtaler.

Ungeguiden vil følge dig, indtil du er godt i gang med uddannelse eller beskæftigelse, eller indtil du bliver uddannelsesparat, hvis du stadig går i 8.-10. klasse. Ændres din situation, og kommer du igen uden uddannelse eller beskæftigelse eller bliver du vurderes ikke-uddannelsesparat, genetableres ungeguidefunktionen.

Tilbuddet om en ungeguide er valgfrit.

Måltal

Med den politiske aftale Fra Folkeskole til Faglært er alle kommuner forpligtet på at udarbejde og offentliggøre lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne.
Nedenfor ses måltallene for Egedal Kommune 2020.

  • Erhvervsfaglige uddannelser: 20%
  • Gymnasiale uddannelser: 75%
  • Øvrige uddannelser: 5%

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60