I 7.- 10. klasse deltager du i forskellige vejledningsaktiviteter, som skal hjælpe dig til at vælge uddannelse. Du får både viden, oplevelser, erfaringer - alene og sammen med andre - og du afprøver dig selv i både uddannelser og job, mens du når frem til, hvad du vil, kan og derfor vælger.

Du har en uddannelsesvejleder på din skole, som du møder:

 • I kollektiv vejledning i klassen
 • I Uddannelse og Job (undervisning)
 • I andre vejledningsaktiviteter, fx samtaler, før og efter introkurser, før og efter brobygning, på uddannelsesmesser - og i andre aktiviteter, som du kan læse mere om på hjemmesiden.

Inden du vælger din ungdomsuddannelse, overvejer du blandt andet:

 • Hvilke uddannelser har du mulighed for?
 • Hvilke uddannelser passer til dig og dine mål?
 • Hvilke erhverv giver din uddannelse adgang til?
 • Hvilke job giver gode beskæftigelsesmuligheder?
 • Er du uddannelsesparat?

Samtidig skal du blandt andet også overvejer:

 • Dine interesser, drømme og ønsker
 • Dine faglige styrker
 • Dine forestillinger om fremtiden
 • Hvad der motiverer dig
 • Hvordan du arbejder bedst
 • ... og meget andet....
FAQ

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål.

 • Hvad er Uddannelse og Job i Folkeskolen?

  Fra 0. til 9. klasse et obligatorisk emne i folkeskolen. Her får eleverne viden og færdigheder, der bl.a. gælder deres forudsætninger til valg, til arbejdsliv, job og uddannelse - og til at kunne tage afsæt i egne drømme, ønsker, mål og muligheder

 • Jeg overvejer at ville på efterskole – hvad gør jeg for at finde den rette og hvad koster det?

  Her henviser vi til hjemmesiden www.efterskole.dk. Du kan også kontakte din uddannelsesvejleder eller e-vejledningen. Der ydes tilskud alt efter familiens indkomstniveau – dette kan også beregnes på hjemmesiden.

 • Hvad er uddannelsesparathedsvurdering (UPV)?

  Der foretages UPV 2 gange i 8.klasse, henholdsvis senest 1.12 og dernæst 1.5 og så igen senest 1.12 i 9.klasse. Det er et samspil mellem skole, hjem og uddannelsesvejleder. Der vurderes ud fra 3 kritererier: de faglige, de personlige og de sociale. Helt konkret dækker det faglige krav i 8.kl. over et snit på 4 såfremt eleven ønsker EUD, EUX, HF og et snit på 5 såfremt der ønskes STX; HHX eller HTX. I 9.klasse ændres kravet kun i forhold til EUD/EUX hvor eleven som minimum skal have 02 i snit i dansk og matematik karakterer.

 • Hvad er formålet med, at uddannelsesparathedsvurdere?

  At skolen og Egedal Ungeindsats har fokus på elever, der har brug for en ekstra indsats for at blive parate til ungdomsuddannelse. Men også at eleven og forældre har fokus på, hvad der skal udvikles, for at eleven bliver parat til en ungdomsuddannelse.

 • Hvad er en uddannelsesplan?

  Teknisk set er din uddannelsesplan den ansøgning du benytter/sender via optagelse.dk. uddannelsesvejleder kan også benytte også portefolio og uddannelsesplaner vi har il rådighed vores interne system i den kollektive vejledning eller den individuelle, som en hjælp til bl.a. afklaring og målsætning.

 • Hvad er optagelse.dk?

  Når du skal søge uddannelse skal det gå igennem Optagelse.dk, som er det fælles digitale optagelsessystem. Der skal benyttes NemID. Når du går i 9../10. klasse, skal din ansøgning på www.optagelse.dk være udfyldt og afsendt senest d. 1. marts. Dette gælder uanset, hvad du fortsætter med efter 9./10. klasse; ungdomsuddannelse, 10. klasse, efterskole eller andet, fx højskole, ophold i udlandet eller job.

  Her er et link der hjælper til udfyldelse af optagelse.dk hvis ansøgeren skal videre fra Folkeskole til ungdomsuddannelse.

 • Kan jeg nøjes med at skrive et uddannelsesønske i optagelse.dk?

  Der tillades op til 5 ønsker i optagelse.dk. Men ønsker du gymnasial uddannelse er der krav til minimum 3 og søger du erhvervsuddannelse minimum 2 steder.

 • Kan jeg komme på HF allerede efter 9. klasse?

  Ja det kan du. Du skal som minimum have 4 i snit af alle dine karakterer.

 • Hvad er adgangskravene på ungdomsuddannelserne?

  Der er forskel på om du ønsker erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. EUD/EUX kræver 02 i snit i dine dansk og matematik karakterer og efter den nye gymnasiereform er kravet til de 3-årige gymnasiale uddannelser 5 i snit hvor den 2-årige HF kræver 4 i snit. Der er dog yderligere veje til gymnasial uddannelse og skemaet nedenfor forklarer det grafisk eller se link.

   

  ​Se Link til optagelseskriterier her.

 • Hvilke tilbud er der for mig hvis jeg ikke kan påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse?

  FGU – forberedende grunduddannelse startede august 2019. FGU er en uddannelse, der forbereder dig på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

  Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til dig, der er under 25 år og endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

  FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses dine behov og interesser. Hvis du vil på FGU skal du kontakte din uddannelsesvejleder for en målgruppevurdering.

  Endvidere findes STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), du kan læse mere om denne mulighed her: www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse. Dette er også en visiteret uddannelse og du bedes også her rette henvendelse til din uddannelsesvejleder.

 • Hvem er og hvordan får jeg fat på e-vejledningen?

  E-Vejledning vejleder om uddannelsesvalg via chat, mail og telefon. Kontaktoplysninger på www.ug.dk/evejledning.

 • Hvornår kan jeg få individuel vejledning og hvad dækker det over?

  Individuel vejledning i grundskolen tilbydes som udgangspunkt de elever der er vurderet ikke uddannelsesparate. I den personlige vejledningssamtale hjælper vi dig med at få en større forståelse for dine muligheder og dine ressourcer. Det er ud fra i din fortælling om dig selv og dine overvejelser om fremtiden, at du gennem vejledningssamtalerne opdager, hvad du kan, hvad du vil – og hvordan du kan nå de mål, du sætter dig. Det er ikke din uddannelsesvejleder, der har alle svarene. Det er din uddannelsesvejleder, der stiller spørgsmålene, så du selv finder dine svar og din afklaring.

 • Kan jeg komme i praktik og hvordan?

  I folkeskolen kan du komme i erhvervspraktik i én eller flere virksomheder. Du får en oplevelse af et job eller flere i praksis. Du afprøver dig selv i forskellige job og i de opgaver, job kan indeholde. Du får et indtryk af, hvad det vil sige at være på en arbejdsplads. Du lærer mere om både dig selv og dine mulige job, om arbejdsmarkedet og dine fremtidsmuligheder. Det er din skole, der beslutter, om du skal tilbydes erhvervspraktik; hvornår og hvor længe. Det er også din skole, der sørger for, at du har en skriftlig aftale om dit erhvervspraktikforløb, så du er forsikret gennem Statens Erstatningsordning. Du bør ikke deltage i erhvervspraktik uden denne skriftlige aftale, da du ellers ikke er dækket af en forsikring.

 • Hvad er brobygning?

  Brobygning er besøg på forskellige ungdomsuddannelser, hvor du deltager i undervisningen. Du oplever hverdagen, miljøet, værkstederne, arbejdsformerne og de forskellige aktiviteter og krav, som uddannelsen indeholder. Så brobygning giver dig et praktisk indblik i uddannelserne; du bliver mere klar over, hvad du kan og vil. I 9. klasse er du i brobygning, hvis du ikke endnu er uddannelsesparat til ungdomsuddannelse eller hvis det vurderes at det ville hjælpe til afklarethed. Brobygning kan give dig viden og praktisk erfaring, som styrker dine forudsætninger til uddannelse. Brobygningsforløbet varer fra 2 til 10 dage i de uddannelser, du er mest interesseret i. Dette aftaler du med din skole og din uddannelsesvejleder. I 10. klasse skal alle elever i brobygning i mindst en uge. Du kan få mere brobygning efter aftale med din skole og din uddannelsesvejleder. Går du i EUD10, som er for dig, der gerne vil i erhvervsuddannelse, varer din brobygning i flere uger.

 • Hvad er introkurser?

  I 8. klasse skal alle elever på introduktionskurser, hvor I besøger fire forskellige ungdomsuddannelser. I bruger en dag på hvert uddannelsessted. Introduktionskurserne varer altså i alt fire dage, hvor du sammen med din klasse og dine lærere deltager i undervisningen på en række ungdomsuddannelser. Du får en oplevelse af hverdagen, undervisningen og miljøet på vidt forskellige uddannelser, afprøver i praksis, hvad det vil sige at deltage i uddannelserne. Det gælder både i klasselokalet, på værkstederne, sammen med stedets undervisere og i de mange aktiviteter, som uddannelserne indeholder. Du opdager måske nye muligheder for uddannelse og job og du får en bred viden om ungdomsuddannelserne og hvad de kan føre til - af job og i videre uddannelse. I skal besøge mindst én erhvervsuddannelse, mindst én gymnasial uddannelse og mindst én erhvervsgymnasial uddannelse (htx/hhx).

 • Hvad er gruppevejledning?

  I gruppevejledningen er du sammen med andre elever i en fælles samtale sammen med din uddannelsesvejleder. Her kan samtalen fx handle om, at I har samme tvivl, samme uddannelsesønske eller sammen har været i brobygning i 9. klasse. Måske har I alle været i erhvervspraktik i en længere periode. I har derfor noget at deles om og fortælle hinanden om. Det kan give jer alle i gruppen en god oplevelse og styrke jer hver især, når I deler jeres overvejelser, fortællinger og erfaringer.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60