Når du går i 9./10. klasse, skal din ansøgning på www.optagelse.dk være udfyldt og afsendt senest d. 1. marts. Dette gælder uanset, hvad du fortsætter med efter 9./10. klasse; ungdomsuddannelse, 10. klasse, efterskole eller andet, fx højskole, ophold i udlandet, produktionsskole eller job.

Du og dine forældre har adgang til din ansøgning med dit Uni-login.

Søger du en ungdomsuddannelse (erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse) – og du er vurderet uddannelsesparat – er det dine forældre, der skal sende din ansøgning med brug af NemID via www.optagelse.dk.

For alle andre er det din uddannelsesvejleder, der sender ansøgningen, når dine forældre har godkendt og underskrevet din ansøgning på www.optagelse.dk.

Din ansøgning er også din uddannelsesplan, som beskriver, hvad din plan for uddannelse eller andet er; i det kommende år og evt., indtil du er fyldt 18 år.

Ansøgningen indeholder følgende punkter:

  • Personlige oplysninger, bl.a. oplysninger om dit og dine forældres navn, adresse mv.
  • Dine seneste standpunktskarakterer, som din skole udfylder
  • Grundlag, hvor du beskriver dig selv og dine overvejelser om uddannelse og job
  • Uddannelsesønsker, herunder også hvis du skal i 10. klasse, på efterskole eller andet
  • Parathedsvurdering (bruges kun, hvis du søger ungdomsuddannelse – og udfyldes af din uddannelsesvejleder)
  • Underskrifter, som udfyldes af dine forældre og din uddannelsesvejleder. Når din forældre skal sende din ansøgning, er det i punktet ’underskrifter’, de skal foretage afsendelsen.

Kig også på Aula, hvor vi informerer mere om udfyldelse af ansøgningen og procedurerne.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60