I 8. klasse skal alle elever på introkurser, hvor I besøger fem forskellige ungdomsuddannelser. I bruger en dag på hvert uddannelsessted.
Introkurserne varer altså i alt fem dage, hvor du sammen med din klasse og dine lærere deltager i undervisningen på en række ungdomsuddannelser.

  • Du får en oplevelse af hverdagen, undervisningen og miljøet på vidt forskellige uddannelser.
  • Du afprøver i praksis, hvad det vil sige at deltage i uddannelserne. Det gælder både i klasselokalet, på værkstederne, sammen med stedets undervisere og i de mange aktiviteter, som uddannelserne indeholder.
  • Du opdager måske nye muligheder for uddannelse og job
  • Du får en bred viden om ungdomsuddannelserne og hvad de kan føre til - af job og i videre uddannelse

I skal besøge mindst én erhvervsuddannelse og mindst én erhvervsgymnasial uddannelse (htx/hhx).

Både før og efter introkurserne giver vi kollektiv vejledning i klassen, så I er godt forberedt – så I efterfølgende kan gøre brug af jeres oplevelser, når I skal overveje jeres uddannelsesvalg.

Dine forældre får ved forældremøder og på Aula mere at vide om jeres introkurser; om indhold, formål og tidspunkt.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60