Når vores uddannelsesvejledning foregår kollektivt i din klasse, får I bl.a.

  • Information om ungdomsuddannelsernes indhold, krav og muligheder
  • Information om og hjælp til, hvordan I ansøger jeres ungdomsuddannelse, 10. klasse eller andet

Vores kollektive vejledning er også:

  • Opgaver, øvelser og diskussioner om at vælge og om at blive parat til uddannelse
  • Forberedelse af jeres besøg på uddannelser, fx før introduktionskurser (8. kl.), før Uddannelsesmessen og før brobygning (10. kl.)
  • Efterbehandling af jeres oplevelser i introkurser, brobygning mv., fx om hvad oplevelserne giver til jeres valg af uddannelse og job
  • Øvelser og opgaver i at bruge hjemmesider om uddannelser og job, bl.a. ug.dk og genvej.nu
  • Enkeltvis og gruppevis opgaver til afklaring af jeres interesser, ønsker, ressourcer og forestillinger om fremtidens uddannelser og job
  • Og en hel del mere…

Vores kollektive vejledning tager desuden udgangspunkt i det, du har lært i skolens obligatoriske emne (fra 0. til 9. klasse); Uddannelse og Job.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60