Med personlige vejledningssamtaler og gruppevejledning har vi fokus på jer, der har brug for mere vejledning end fx den kollektive vejledning. Det gælder bl.a., hvis du - ved skolens uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse – er vurderet ’ikke-parat’.

I den personlige vejledningssamtale hjælper vi dig med at få en større forståelse for dine muligheder og dine ressourcer. Det er ud fra i din fortælling om dig selv og dine overvejelser om fremtiden, at du gennem vejledningssamtalerne opdager, hvad du kan, hvad du vil – og hvordan du kan nå de mål, du sætter dig. Det er ikke din uddannelsesvejleder, der har alle svarene. Det er din uddannelsesvejleder, der stiller spørgsmålene, så du selv finder dine svar og din afklaring.

I gruppevejledningen er du sammen med andre elever i en fælles samtale sammen med din uddannelsesvejleder. Her kan samtalen fx handle om, at I har samme tvivl, samme uddannelsesønske eller sammen har været i brobygning i 9. klasse. Måske har I alle været i erhvervspraktik i en længere periode. I har derfor noget at deles om og fortælle hinanden om. Det kan give jer alle i gruppen en god oplevelse og styrke jer hver især, når I deler jeres overvejelser, fortællinger og erfaringer.

Som en del af vejledningen kan vi sammen med din skole tilbyde dig, at du har en periode i erhvervspraktik på én eller flere virksomheder. Måske skal du i brobygning i 9. klasse. Målet er, at du oplever mest muligt, der kan styrke og dyrke det, du kan og har interesse for - nu og i fremtiden.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60