Får du støtte i din nuværende skolegang, er der mulighed for, at denne støtte kan fortsætte i din kommende ungdomsuddannelse. Det kræver, at dit kommende uddannelsessted, når du søger uddannelsen, får grundige oplysninger om dit støttebehov og dine udfordringer. Herefter kan uddannelsesstedet søge om ressourcer til støtte.

Den støtte, du kan få, kan fx være:

  • it-baseret hjælpeværktøj til læsning/stavning, hvis du har ordblindhed.
  • praktisk støtte, hvis du har nogle fysiske udfordringer.
  • anden praktisk eller personlig støtte, hvis du har problemer med indlæring eller du har en diagnose, som giver dig udfordringer.

Oplysninger om dit behov for støtte

Din uddannelsesvejleder beskriver i din ansøgning på www.optagelse.dk, at der søges om støtte fremover.
Din nuværende skole sørger for, at der er dokumentation for dit støttebehov. Denne dokumentation gives til dit kommende uddannelsessted.
Dine forældre kan beskrive mere om dit støttebehov i din ansøgning på www.optagelse.dk
Dine forældre kan desuden tage kontakt til dit kommende uddannelsessted for fx at give flere oplysninger

Læs mere på www.spsu.dk

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60