I vejledningssamtalen tager vi afsæt i den unges fortælling. Den kan handle om fx:

Ønsker, drømme og forestillinger om fremtidens uddannelse og job

  • Oplevelser, der har sat gang i nysgerrighed og ønske om mere viden
  • Udfordringer, problemer og barrierer, som viser sig i skolen, i uddannelsen, i læringen, i forhold til at vælge – eller i det hele taget
  • At se nye muligheder, åbne nye perspektiver, udfordre en fastlåst forestilling om uddannelse og bringe nye overvejelser i gang
  • Den unges behov for afklaring, fordi tvivlen er (for) stor.

Samtalen er en dialog. Det er uddannelsesvejlederens opgave med spørgsmål at tilskynde den unge til selv at nå frem til svar – på den unges betingelser men også i realistisk afklaring om, hvad der reelt er muligt. For det er med de refleksioner, som samtalen giver, fx når den unge søger og overvejer svar, at erkendelser, afklaring, indsigt, realisme, nye muligheder osv. … – og dermed mål og handlemulighederne kan komme. Og både refleksioner, mål og handling skal være den unges egne. Ellers er risikoen, at hverken den unges valg eller fx vedholdenhed i uddannelse er forankret nok.

Vejledningssamtalen kan også indeholde information om uddannelse og job, ideer til afklaring, hjælp til at søge støtte i uddannelsen, muligheder for uddannelsesveje og job fremover, støtte i uddannelse, kobling mellem uddannelser og job og karriere.

Alt i alt har samtalen fokus på at styrke den unges uddannelses- og karrierekompetencer og ejerskab til at vælge… om det så gælder valg af uddannelse, senere valg af job, omvalg til anden uddannelse, valg om at blive i nuværende uddannelse eller at vælge ud fra netop det, der giver mening og som er muligt.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60