Når et vigtigt formål i 10. klasse er at gøre eleverne mere parate til at vælge og til at gennemføre en ungdomsuddannelse, er den obligatoriske brobygning tilsvarende et vigtigt afsæt for, at eleverne udvikler og opnår valg- og uddannelsesparathed inden afslutningen af 10. klasse.

Den obligatoriske brobygning i 10. klasse varer en uge/fem skoledage, hvor eleven i hhv. to og tre dage er på to forskellige ungdomsuddannelser. Én af uddannelserne skal være enten en erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse (hhx/htx).

Indhold og ’det praktiske’

  • Senest i foråret får skolen oplysninger om tidspunkt for afholdelsen, der ligger i efterårets løb.
  • Brobygning i 10. klasse er en obligatorisk del af 10. klasse. Det er derfor skolens opgave at sikre, at alle elever har afgivet tilmelding og at eleverne opfylder deres mødepligt – også i brobygningen
  • Udgifter til transport afholdes af skolen
  • Før og efter brobygning giver uddannelsesvejlederen kollektiv vejledning i klassen til elevernes forberedelse og efterbehandling, bl.a. med fokus på elevernes udbytte i forhold til valg af uddannelse og job
  • Egedal Ungeindsats koordinerer udbud og indhold.

Mere brobygning

Elever i 10. klasse skal desuden tilbydes mere brobygning. Denne frivillige brobygning kan vare op til fem uger og kan indeholde både brobygning og erhvervspraktik med uddannelsesperspektiv.

Brobygning i EUD10

Kommunen skal udbyde EUD10, som er målrettet elever, der har ønske om erhvervsuddannelse – og som desuden har brug for et 10. klasseforløb med andre og flere erhvervsuddannelseselementer end det ordinære 10. klassetilbud. Et af disse elementer er brobygning i seks uger (126 timer), hvor eleverne introduceres til erhvervsuddannelsernes fire hovedområder.

Mere information

Elever og forældre kan orientere sig yderligere på www.brobygning.unoung.dk. Elevens uni-login giver adgang. Her er bl.a. oplysninger om uddannelsesstederne, brobygningsforløbenes indhold, mødetid og –sted, påklædning, kantine og hvad der eventuelt skal medbringes (skriveredskaber, pc, varmt tøj mv.).

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60