Hos Egedal Ungeindsats tilbyder vi uddannelses- og karrierevejledning til dig, hvis du er under 25 år og bor i Egedal Kommune.

Få hjælp til at komme videre med karrierevejledning

Hvis du endnu ikke er startet i en ungdomsuddannelse, eller hvis du afbryder din uddannelse, kan vores vejledning hjælpe dig videre med uddannelses- og karrierevejledning, såfremt du er uddannelsesparat. Desuden kan du få hjælp undervejs i din ungdomsuddannelse, hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt du skal fortsætte.

Kontakt os gerne, så vi kan hjælpe dig igennem dine overvejelser og i din tvivl. Er du under 18 år, er dine forældre også velkomne til at kontakte os for at høre om uddannelses- og karrierevejledning.

Vejledingssamtale

Du får en eller flere vejledningssamtaler med uddannelses- og karrierevejledning, hvor du bliver hjulpet til at overveje, hvad du kan og vil i forhold til uddannelse og job.

I vejledningssamtalen med karrierevejledning tager vi udgangspunkt i blandt andet:
• Din situation, og om du er uddannelsesparat
• Dine erfaringer og interesser
• Dine tanker og ønsker om fremtiden
• Dine forudsætninger og ressourcer
• Dine muligheder
• Dine mål nu og måske senere

Uddannelsesparat eller ej – vi finder en vej til dig.

Din uddannelsesvejleder tilbyder karrierevejledning og kan blandt andet hjælpe dig i forhold til at:
• Få et klart blik på dig selv, herunder dine erfaringer, evner og forudsætninger
• Få ideer til, hvad dine ressourcer er – og kan bruges til
• Få motivation til at komme videre
• Opdage muligheder, som du ikke tidligere har overvejet
• Blive mere uddannelsesparat og at vælge en uddannelse
• Sætte nogle mål og finde ud af, hvordan du kan nå dine mål
• Få overblik over dine muligheder i uddannelse og job
• Få flere informationer om uddannelsessystemets indhold og krav
• Få mere vide om, hvad uddannelserne kan føre til
• Overveje kommende job, beskæftigelse og så videre
• Vælge en uddannelse, som du kan gennemføre
• Søge en ungdomsuddannelse
• Søge støtte på din kommende uddannelse
• Forberede dig på uddannelse
• Komme på afklarende forløb, hvis du ikke er uddannelsesparat

FAQ

Herunder kan du finde svar på det mest stillede spørgsmål.

 • Hvordan finder jeg ud af hvem der er min personlige uddannelsesvejleder?

  Du klikker på fanen Kontakt Egedal Ungeindsats

 • Hvorfor er jeg blevet kontaktet af en uddannelsesvejleder?

  Alle 15-17-årige har ifølge loven pligt til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der har retning mod uddannelse. Derfor er det uddannelsesvejlederens opgave at kontakte dig indenfor 5 hverdage og indenfor 30 have hjulet dig i gang med et tilbud der retter sig mod uddannelse. Er du over 18 og kan Egedal Ungeindsats ikke se hvad eller om du er i aktivitet kan du forvente at blive tilbudt vejledning (dette er et frivilligt tilbud).

 • Hvis jeg skal søge job eller praktikplads kan Egedal Ungeindsats da hjælpe mig?

  Det vil Egedal Ungeindsats meget gerne bistå med, da vi også yder erhvervsvejledning. Du kan endvidere følge dette link til en lille film om ”Den gode ansøgning” 

 • Hvordan melder jeg mig til en ungdomsuddannelse?

  Uanset hvilken uddannelse du ønsker at søge ind på, så udfylder og underskriver du din ansøgning via optagelse.dk.

 • Hvad er VUC?

  Det står for voksen-undervisnings-center. Du skal være fyldt 18 år for at deltage i undervisningen på VUC. Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner for at kunne søge SU (Statens Uddannelsesstøtte). VUC er for voksne. Det betyder, at du går på hold med studerende i alle aldre. Det betyder også, at du forventes at kunne arbejde selvstændigt og at kunne planlægge din indsats, lektier osv. De tilbyder: forberedende voksenundervisning (FVU), almen voksenuddannelse (AVU), HF-pakker, en hel HF, gymnasial supplering og undervisning målrettet unge/voksne med ordblindhed. Du kan læse mere på www.vuc.dk

 • Kan jeg også deltage i brobygning selvom jeg er gået ud af folkeskolen?

  Fra du har afsluttet grundskolen/10. klasse og indtil du er 19 år, kan du deltage i brobygning. Du kan få flere oplysninger hos din uddannelsesvejleder om tilmelding, tidspunkt mm. Brobygning er et forløb på op til 6 uger i én eller flere erhvervsuddannelser. Du deltager i undervisningen, i arbejdet på værkstederne og oplever erhvervsuddannelser på tæt hold. Du får afprøvet dig selv og dine muligheder; hvad kan du, hvad ønsker du og hvordan er det at gå på uddannelsen? Du lærer om uddannelsens krav, indhold og muligheder. Du finder ud af, om uddannelsen passer til dine forudsætninger og interesser. Du møder andre unge, som er i gang med uddannelsen. Du møder underviserne på uddannelsen.

 • Hvilke tilbud er der for mig, hvis jeg ikke kan påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse?

  En ny forberedende grunduddannelse er undervejs, men indtil da har du mulighed for at komme på KUU (Kombineret Uddannelse), EGU (ErhvervsGrundUddannelse) eller STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Du kan læse mere om de 3 veje www.egu.dk, www.kuunord.dk eller www.uvm.dk/saerligt-tilrettelagt-ungdomsuddannelse Vores uddannelsesvejleder står også parat til at forklare dig om uddannelserne. Bemærk det er visiterede uddannelser.

 • Hvor kan jeg finde yderligere inspiration?

  Ug.dk er statens uddannelsesguide og her vil du kunne finde svar på det meste. Endvidere kan du se under fanen "nyttige links".

 • Hvem er og hvordan får jeg fat på e-vejledningen?

  E-Vejledning vejleder om uddannelsesvalg via chat, mail og telefon. Kontaktoplysninger på www.ug.dk/evejledning

 • Kan jeg få rabat på det offentlige transportsystem når jeg studerer?

  Ja, det kan du godt. Se nærmere på www.ungdomskort.dk

 • Hvornår kan jeg få individuel vejledning og hvad dækker det over?

  Individuel vejledning benyttes i ungevejledningen. I den personlige vejledningssamtale hjælper vi dig med at få en større forståelse for dine muligheder og dine ressourcer. Det er ud fra i din fortælling om dig selv og dine overvejelser om fremtiden, at du gennem vejledningssamtalerne opdager, hvad du kan, hvad du vil – og hvordan du kan nå de mål, du sætter dig. Det er ikke din uddannelsesvejleder, der har alle svarene. Det er din uddannelsesvejleder, der stiller spørgsmålene, så du selv finder dine svar og din afklaring.

 • Kan jeg komme i praktik og hvordan?

  Hvis der er tale om praktik for unge efter endt folkeskoletid er der tale om ungepraktik og dette er også en mulighed. Kontakt da venligst din uddannelsesvejleder for nærmere information.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60