Fra du har afsluttet grundskolen/10. klasse og indtil du er 19 år, kan du deltage i brobygning. Du kan få flere oplysninger hos din uddannelsesvejleder om tilmelding, tidspunkt mm.

Indhold

Brobygning er et forløb på op til 6 uger i én eller flere erhvervsuddannelser. Du deltager i undervisningen, i arbejdet på på værkstederne og oplever erhvervsuddannelser på tæt hold. Du får afprøvet dig selv og dine muligheder; hvad kan du, hvad ønsker du og hvordan er det at gå på uddannelsen? Du lærer om uddannelsens krav, indhold og muligheder. Du finder ud af, om uddannelsen passer til dine forudsætninger og interesser. Du møder andre unge, som er i gang med uddannelsen. Du møder underviserne på uddannelsen.

Vejledning før og efter brobygning

Inden du starter, har du samtale med din uddannelsesvejleder om, hvad du ønsker at opnå med brobygningen; hvad vil du især undersøge og afklare? Efter brobygningen drøfter du med din uddannelsesvejleder, hvad du lærte og hvad dit udbytte blev, fx hvad betød brobygningen for din uddannelsesplan og dit valg af uddannelse.

Hvis du - efter grundskolen/10. klasse og før du fylder 19 år - er i gang på efterskole eller husholdnings- og håndarbejdsskole, kan du også deltage i brobygning. Her kan din skole hjælpe dig med tilmelding osv.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60