Unge, der er under 18 år, har jf. lovgivningen pligt til at være ”i uddannelse, job eller andet”. Du skal være i gang med uddannelse, i 10. klasse, i job eller fx på højskole, på high school i udlandet eller lignende. Det skal stå i din uddannelsesplan, hvad du er i gang med. Og det forventes, at du følger din uddannelsesplan.

Når du forlader 9./10. klasse, har du i din ansøgning på optagelse.dk beskrevet dit forløb videre frem. Det betyder, at du – med din ansøgning – har en uddannelsesplan.

Men det kan være, at din uddannelsesplan ændrer sig, inden du fylder 18 år, fx
• At du fortryder dit uddannelsesvalg og ønsker at vælge en anden uddannelse
• At du stopper midt i din ungdomsuddannelse
• At du er i job, på produktionsskole eller i gang med andet, der ikke er uddannelse – og nu ønsker du at starte i en uddannelse
• At du går i 10. klasse men vil gerne noget andet
• At du er i udlandet, fx på high school, og ønsker at starte i ungdomsuddannelse herefter

Hvis din uddannelsesplan ændrer sig, skal du eller dine forældre kontakte Egedal Ungeindsats /din uddannelsesvejleder med det samme. Vi hjælper dig i dine overvejelser om kommende uddannelse og til at vælge uddannelse. Derudover hjælper vi dig også med at justere din uddannelsesplan, så den passer til det, du nu skal i gang med

Indberetning til kommunen

Ifølge lovgivningen om pligt til uddannelse, job eller anden aktivitet kan forældre til de unge, der er under 18 år og som ikke er i gang, blive frataget ungeydelsen. Dette gøres af kommunen.
Hvis vi får oplyst, at du ikke er i gang – og vi ikke har hørt fra dig eller dine forældre - skal vi derfor kontakte dig og dine forældre omgående. Vi skal vejlede dig om, hvordan du kommer videre i uddannelse eller med andet, så du fortsat følger en uddannelsesplan. Vi kontakter jer telefonisk eller med brev, der sendes via eboks til dig og dine forældre, hvor vi beder jer om at kontakte os. Har vi ikke kontakt med jer, sendes endnu et brev. Og er der stadig ikke kontakt, skal vi orientere kommunen.

Kontakt

Egedal Ungeindsats

Hindbærvangen 224
2765 Smørum
E-mail: ungeindsats@egekom.dk
Tlf: 72 59 89 60