Ud fra en vurdering af barnets behov yder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) rådgivning og supervision til fagpersoner i institutioner og på skoler for at sikre den optimale læringsudvikling for barnet. 

Derudover tilbyder PPR rådgivning til forældre. 

God udvikling i trygge rammer

Målet for PPRs indsatser er at understøtte, at alle børn og unge i Egedal Kommune lærer så meget, som de kan, og har mod på at deltage i verden. 

PPR tilstræber at barnet bevarer tilknytningen til sine vante rammer. 

Hvem arbejder i PPR?

De ansatte i PPR er psykologer, logopæder og sprogpædagoger, som alle har en særlig viden om børns generelle udvikling og om specifikke vanskeligheder i forhold til læring og trivsel. 

Hvordan kommer jeg i kontakt med PPR?

Kontakten til PPR går oftest gennem barnets daginstitution eller skole og sker i samarbejde mellem pædagoger, lærere og forældre.

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12