Når dit barn går i 0. -3. klasse på en af Egedal Kommunes fire distriktsskoler, kan du også melde barnet ind i SFO'en tilhørende skolen. Hvis dit barn går i 4. - 7. klasse, kan du melde dit barn i Klub via den Digitale Pladsanvisning.

Unge i klubben

Find vores klubber

Klubberne hører under Klub Egedal. Se mere om klubberne og deres tilbud på deres egen hjemmeside - klik her.

SFO Børn

Find vores SFOér

Du kan læse om SFOérne på distriktsskolernes hjemmesider.

Informationer om SFO og Klub
 • SFO

  Skolefritidsordningen er et tilbud til børn fra 0. til 3. klasse og alle børn kan optages i SFO på den skole de er indskrevet. Indmeldelse kan ske fra dag til dag - og der er ingen venteliste.

  Børn i privatskole
  Vær opmærksom på, at hvis dit barn skal gå/går i privatskole, kan det ikke gå i en kommunal SFO.

 • Klub

  I Egedals klubber er der mulighed for at få et indholdsrigt fritidsliv sammen med  jævnaldrende kammerater efter skoletid.

  Klubberne er for børn og unge, der går i 4. - 7. klasse. Man bliver automatisk udmeldt den 31/7, det år man går ud af i 7. klasse.

  Fra 6. klasse er der tilbud om aftenklub - og alle klubber holder informationsmøder/åbent hus, hvor børn og forældre kan få mere at vide om de mange aktiviteter. I vil modtage en invitation med nærmere information.

  Alle spørgsmål vedr. mad-/og materialekort skal ske direkte til klubben.

  Fra 7. klasse og frem til man fylder 18 år, er der mulighed for at bruge aftenklub. 

 • Priser og friplads
 • Ind- og udmeldelse af SFO og klub

  Indmeldelse

  Du kan melde dit barn ind via den Digitale Pladsanvisning her på siden. Du kan indmelde fra dag til dag, og der er ingen venteliste.

  Når dit barn er skrevet op til klub, vil overflytningen  fra SFO ske automatisk pr. den 1. april (det skoleår dit barn går i 3. klasse).

  Det er ikke muligt at få søskendetilskud til børn der er indmeldt klub.

  For yderligere information se klubbernes egne hjemmesider.

   

  Udmeldelse

  Når du vil melde dit barn ud af klub, kan du gøre det via den Digitale Pladsanvisning.

  Du skal være opmærksom på opsigelsesvarslet ved udmeldelse er løbende måned + 1 måned.

  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ind- og udmeldelse, kan du få hjælp i Pladsanvisningen.

   

 • Automatisk overflytning fra dagtilbud til SFO - i forbindelse med skolestart

  Overflytning fra dagtilbud til SFO sker hvert år den 1. april.

  Overgår dit barn fra børnehave til SFO i Egedal Kommune, sker overflytning automatisk - du behøver derfor ikke at foretage dig noget.

  Starter dit barn i privatskole, eller skole i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse.

  Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned.

 • Overflytning til anden SFO eller Klub

  SFO

  Hvis dit barn skifter folkeskole, bliver det automatisk overflyttet til den nye SFO.
  Hvis dit barn skal begynde i privatskole, skal du selv  udmelde dit barn, efter de gældende regler, via den Digitale Pladsanvisning.

  Klub

  Hvis du vil flytte dit barn til en anden Klub i Egedal Kommune, kan du gøre det ved at kontakte den nye klub, som sørger for dette. Dit ban kan skifte kjlub fra dag til dag. 

   

 • Lukkedage i SFO og klub

  Lukkedage

  Datoer i skoleåret 22/23

  Dagene mellem jul og nytår Den 27. til og med 30. december 2022
  Dagene før påske Den 3. til og med 5. april 2023
  Dagen efter Kristi Himmelfartsdag Den 19. maj 2023
  Grundlovsdag Den 5. juni 2023


  Lukkedage

  Datoer i skoleåret 23/24

  Dagene mellem jul og nytår Den 27. til og med 29. december 2023
  Dagene før påske Den 25. til og med 27. marts 2024
  Dagen efter Kristi Himmelfartsdag Den 10. maj 2024
  Grundlovsdag Den 5. juni 2024

   

Nårr Dit Barn Skal I Klub

Skal dit barn starte i klub?

Læs folderen - Skal dit barn starte i klub.

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12