Klub Egedal består af 8 fritidsklubber, 5 ungdomsklubber samt 2 ungehuse.

Klubberne er et mødested og et læringsrum for børn og unges trivsel, udvikling og læring. I klubberne er der rum og plads til at udfolde sig kreativitet og fysisk. Der er fokus på nærvær, fællesskab og masser af positive oplevelser gennem aktiviteter, arrangementer.

Medlemmerne har medbestemmelse og bliver involveret i tilbuddene på forskellig vis.