Når dit barn går i 0. -3. klasse på en af Egedal Kommunes fire distriktsskoler, kan du også melde barnet ind i SFO'en tilhørende skolen. Hvis dit barn går i 4. - 7. klasse, kan du indmelde barnet i klub i Egedal via den Digitale Pladsanvisning.

 • SFO

  Skolefritidsordningen er et tilbud til børn fra 0. til 3. klasse og alle børn kan optages i SFO på den skole de er indskrevet. Indmeldelse kan ske fra dag til dag - og der er ingen venteliste.

  Børn i privatskole
  Vær opmærksom på, at hvis dit barn skal gå/går i privatskole, kan det ikke gå i en kommunal SFO.

 • Klub

  I Egedals klubber er der mulighed for at få et indholdsrigt fritidsliv sammen med  jævnaldrende kammerater efter skoletid.

  Klubberne er for børn og unge, der går i 4. - 7. klasse. Man bliver automatisk udmeldt den 31/7, det år man går ud af i 7. klasse.

  Fra 6. klasse er der tilbud om aftenklub - og alle klubber holder informationsmøder/åbent hus, hvor børn og forældre kan få mere at vide om de mange aktiviteter. I vil modtage en invitation med nærmere information.

  Alle spørgsmål vedr. mad-/og materialekort skal ske direkte til klubben.

  Fra 7. klasse og frem til man fylder 18 år, er der mulighed for at bruge aftenklub. 

 • Oversigt over SFOér og klubber

  Under redigering.

  Her vil du snart kunne finde en oversigt SFOér og klubber.

  Indtil da kan du læse om SFOérne på distriktsskolernes hjemmesider.

  Om klub kan du læse her på klubbernes hjemmeside.

   

 • Ind- og udmeldelse af SFO og klub

  Indmeldelse

  Du kan melde dit barn ind via den Digitale Pladsanvisning her på siden. Du kan indmelde fra dag til dag, og der er ingen venteliste.

  Når dit barn er skrevet op til klub, vil overflytningen  fra SFO ske automatisk pr. den 1. april (det skoleår dit barn går i 3. klasse).

  Det er ikke muligt at få søskendetilskud til børn der er indmeldt klub.

  For yderligere information se klubbernes egne hjemmesider.

   

  Udmeldelse

  Når du vil melde dit barn ud af klub, kan du gøre det via den Digitale Pladsanvisning.

  Du skal være opmærksom på opsigelsesvarslet ved udmeldelse er løbende måned + 1 måned.

  Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ind- og udmeldelse, kan du få hjælp i Pladsanvisningen.

   

 • Overflytning til anden SFO eller Klub

  SFO

  Hvis dit barn skifter folkeskole, bliver det automatisk overflyttet til den nye SFO.
  Hvis dit barn skal begynde i privatskole, skal du selv  udmelde dit barn, efter de gældende regler, via den Digitale Pladsanvisning.

  Klub

  Hvis du vil flytte dit barn til en anden Klub i Egedal Kommune, kan du gøre det ved at kontakte den nye klub, som sørger for dette. Dit ban kan skifte kjlub fra dag til dag. 

   

 • Lukkedage i SFO og klub

  Lukkedage

  Dato eller periode i 2021

  Dagene før påske Den 29. til og med 31. marts
  Dagen efter Kristi Himmelfartsdag Den 14. maj
  Grundlovsdag Den 5. juni (er i 2021 en lørdag)
  Dagene mellem jul og nytår Den 27. til og med 31. december


  Lukkedage

  Dato eller periode i 2022

  Dagene før påske Den 11. til og med 13. april 
  Dagen efter Kristi Himmelfartsdag Den 27. maj
  Grundlovsdag Den 5. juni (er i 2022 en søndag)
  Dagene mellem jul og nytår Den 27. til og med 30. december
Nårr Dit Barn Skal I Klub

Læs folderen - Når dit barn skal starte i klub

Klub

Klubbernes hjemmeside - klik her

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12