Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et frivilligt tilbud til børn fra 0. - 3. klasse og alle børn kan optages i SFO på den skole de er indskrevet.
Indmeldelse kan ske fra dag til dag - og der er ingen venteliste.

Ind- og udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning med NemID.
Udmeldelse skal ske med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned.  

OBS. Vær opmærksom på, at opkrævningen sendes digitalt til din e-boks, eller som elektronisk indbetalingskort i din netbank.

 

Klubberne i Egedal

I Egedals klubber er der mulighed for at få et indholdsrigt fritidsliv sammen med  jævnaldrende kammerater - fra 4. til 7. klasse efter skoletid.

Klubberne er for børn og unge, der går i 4. - 7. klasse. Man bliver automatisk udmeldt den 31/7, det år man går i 7. kl. 

Fra 6. klasse tilbydes aftenklub - og alle klubber afholder informationsmøder/åbent hus, hvor børn og forældre kan få mere at vide om de mange aktiviteter.
I vil modtage et brev i januar måned med nærmere information om dato og tidspunkt.
Fra 7. klasse og frem til man fylder 18 år, kan der tilbydes aftentilbud. 

Alle spørgsmål vedr. mad-/og materialekort skal ske direkte til klubben.

Indmeldelse

  • Indmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning. Du kan indmelde fra dag til dag, og der er ingen venteliste.
  • Når dit barn er indmeldt i klub, sker overflytning fra SFO automatisk den 1. april.
  • Der gives ikke søskendetilskud til børn der er indmeldt klub.
  • For yderligere information se klubbernes egne hjemmesider.

OBS. Vær opmærksom på, at opkrævningen sendes digitalt til din e-boks, eller som elektronisk indbetalingskort i din netbank.

Udmeldelse

  • Udmeldelse skal ske via den digitale pladsanvisning, med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til enten den 15. i en måned eller den sidste dag i en måned. 
  • Ønsker dit barn at skifte til anden klub, kontaktes pågældende klub

Kontakt

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12