Indskrivning af børn til børnehaveklasse med start i august 2022 foregår i perioden 8. november til 6. december 2021. 

 

 • Skolestart og skoleskift

   

  Indskrivning i børnehaveklasse

  Indskrivning af børn til børnehaveklasse med start i august 2022 foregår i perioden 8. november til 6. december 2021. Forældre med børn der skal begynde i skole, modtager information i deres e-boks.

  Hvis du er flytter til Egedal Kommune med et barn, der skal starte i børnehaveklasse, og du ikke har fået et brev om indskrivningen, skal du kontakte jeres distriktsskole.

  Du kan se en oversigt med kontaktoplysninger til distriktsskolerne her.

   

 • Kriterier for indskrivning

  Kriterierne for optagelse i folkeskolen er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Egedal Kommune.  

  Af den fremgår det, at

  Alle forældre er sikret ret til at få indskrevet deres barn på den distriktsskole, som er beliggende i deres skoledistrikt. Forældrene kan fremsætte ønske om at få deres barn optaget på én af de øvrige distriktsskoler i kommunen.

  Kriterier ved indskrivning i børnehaveklasse

  Fordeling af børn efter skoleønsker mellem distrikter sker efter følgende kriterier:

  1. Søskende
  2. Kapacitet. Hvis elevtallet i en børnehaveklasse er 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter

   

  Fordeling af børn i skoledistriktet mellem afdelinger sker efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskende
  2. Kapacitet
  3. Afstandskriterium
  4. Forældrenes 2. prioritet afdelingsønske

  Distriktsskolelederen træffer den endelige afgørelse om placering på en afdeling.

 • Distrikternes orienteringsmøder om skolestart

  Alle distriktsskoler afholder orienteringsmøder for forældre til kommende skolestartere.

  Orienteringsmøder 2021

  Møderne afholdes under hensyn til Covid-19 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil fremgå af skolernes hjemmesider, om møderne afholdes på skolen eller virtuelt, og det er derfor vigtigt at holde sig orienteret på skolernes hjemmesider.

  Mødedatoerne er:

  Distriktsskole Dato Tidspunkt Afdeling Lokale
  Smørum 2/11-21 16.30-18.00 Boesagerskolen Skolens Hjerte
  Stenløse 2/11-21 17.00-19.00 Stengårdsskolen Festsalen
  Ganløse 26/10-21 17.00-18.30 Ganløse Skole Kulturhuset
  Ølstykke 3/11-21 17.00-19.00 Maglehøjskolen Samlingssalen

   

 • Hvornår får jeg besked om hvilken skole mit barn skal begynde på?

  Det er Distriktsskolerne som orienterer forældre hvilken afdeling barnet bliver placeret på. I vil modtage et brev den 1. februar 2022, hvor I får besked.

 • Frit skolevalg

  Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole, angives det ved den digitale skoleindskrivning.

  Vi vil, i videst muligt omfang, forsøge at imødekomme dit ønske.
  Er det ikke muligt er følgende retningslinjer gældende:

  Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer.

  • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
  • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
  • Er elevtallet i en klasse 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.

  Hvis dit barn er indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privatskole, skal du give besked til Center for Skole & Dagtilbud.Bemærk:  Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

 • Flytter du til Egedal Kommune

  Ønsker du dit barn indskrevet i børnehaveklasse, skal du i perioden;

  • august til december rette henvendelse til Center for Skole & Dagtilbud pr. mail.
  • januar til og med juni rette henvendelse til den distriktsskole dit barn hører til.
  • Ved indskrivning i 1. - 10. klasse, skal du henvende dig il den distriktsskole dit barn hører til. Du kan se skoledistrikterne her.
 • Overflytning og udmeldelse af dagtilbud i forbindelse med skolestart

  Overflytning fra dagtilbud til SFO sker hvert år den 1. april

  • Overgår dit barn fra børnehave til SFO i Egedal Kommune, sker overflytning automatisk - du behøver derfor ikke at foretage dig noget.
  • Starter dit barn i privatskole, eller skole i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse.
  • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned.
 • Undervisningspligt

  I Danmark er der 10 års undervisningspligt, men ingen skolepligt.

  Børn skal som hovedregel begynde i børnehaveklasse det år de fylder 6 år.

Velkommen I Vores Folkeskoler

Velkommen i vores folkeskoler

I denne pjece kan du læse, hvad folkeskolerne i Egedal Kommune kan tilbyd.

Børn i klasseværelse

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Læs mere om elevernes rettigheder til et godt undervisningsmiljø.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12