Tilbud om modersmålsundervisning gives til børn der kommer fra og/eller har en forælder fra:

  • Medlemsstater i EU (Den Europæiske Union)
  • Lande som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde
  • Færøerne og Grønland

Undervisningens formål

  • At sikre at eleven vedligeholder og udvikler kundskaber og færdigheder, og kan forstå det talte og skrevne modersmål og selv udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
  • At fremme elevens  lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur.
  • At styrke elevens internationale forståelse.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12