Du kan søge om transport til dit barn, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller der er tale om en trafikfarlig vej. Det er politiet, som vurderer, om en vej er trafikfarlig.

  • Der kan gives transport, hvis dit barn går på en skole i det skoledistrikt, barnet bor i.
  • Der kan gives fri kørsel til elever, der er visiteret til andet skoletilbud.
  • Der gives ikke transport, hvis du har valgt en skole til dit barn i et andet skoledistrikt end det, barnet bor i.

Afstand mellem hjem og distriktsskole

  • Børnehaveklasse: Mere end 2,5 km
  • 1.-3. klasse: Mere end 2,5 km
  • 4.- 6. klasse: Mere end 6 km
  • 7.- 9. klasse: Mere end 7 km
  • 10. klasse: Mere end 9 km

Du kan søge om skolekort, hvis ovenstående betingelser er opfyldt.
Ansøgningen sendes til Center for Skole og Dagtilbud via digital post. Du kan finde linket i kontaktboksen herunder.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12