Hvis dit barn kommer til skade og ikke selv kan komme til skolen, skal du som forælder indhente attest fra læge, skadestue eller hospital, som dokumenterer behovet for sygetransport - herunder start og slutdato. Denne dokumentation skal vedlægges ansøgningen om sygetransport.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12