• Skolekort
 • Kørsel til specialtilbud
 • Sygekørsel
 • Regler for bevilling af kørsel og skolebuskort

  Du kan søge om skolebuskort til dit barn, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller vejen mellem hjem og skole er trafikfarlig.

  Børn, der går på distriktsskolen og har længere skolevej til distriktsskolen, som oplyst i skemaet  her på siden, kan få bevilliget skolebuskort til transport mellem hjem og skole.

  Barnets klassetrin

  Afstand til skole

   

  0. - 3. kl.

  over 2,5 km


  4. - 6. kl. 

  over 6,0 km


  7. - 9. kl. 

  over 7,0 km


  10. kl.

  over 9,0 km

   


  Regler for børn med "farlig skolevej"

  Indgår der en ”farlig skolevej” i barnets rute mellem hjem og skole, kan der bevilges transport, selvom afstandskriteriet ikke er opfyldt. At der indgår en farlig skolevej betyder, at en elev skal gå/cykle langs med vejen, uden anden rimelig rute til skole.
  Det er ikke tilstrækkeligt, at en sådan vejstrækning alene skal krydses på elevens rute til skole. Er dette tilfældet, gælder bestemmelsen om farlig skolevej ikke. De farlig skoleveje i Egedal Kommune er oplistet i ”Kvalitetstandard for befordring af elever i folkeskolen”, under punktet ”Kriterier for tildeling af indsats”.

  Bevillingen gælder til et skolekort med Movia bus og DSB S-tog, eller til skolebusordning med Jyttes bus og Brønnum Turistfart.

  Kommunen bevilger ikke transport til elever, hvis eleven efter forældrenes ønske er optaget på en anden skole end distriktsskolen. Desuden bevilger kommunen ikke befordring til elever, hvis forældre vælger at benytte en anden skole end den skole, eleven er henvist til af Egedal Kommune.

Del: