Regler for befordring af elever mellem hjem og skole.
Du kan søge om transport til dit barn, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller vejen mellem hjem og skole er trafikfarlig.

Elever, der går på distriktsskolen og har længere skolevej til distriktsskolen end nedenfor anført, kan få bevilget befordring mellem hjem og skole.

  • 0. - 3. kl. over 2,5 km
  • 4. - 6. kl. over 6,0 km
  • 7. - 9. kl. over 7,0 km
  • 10. kl. over 9,0 km

Indgår der en ”farlig skolevej” i elevens rute mellem hjem og skole, kan der bevilges befordring, selvom afstandskriteriet ikke er opfyldt. At der indgår en farlig skolevej betyder, at en elev skal gå/cykle langs med vejen, uden anden rimelig rute til skole.
Det er ikke tilstrækkeligt, at en sådan vejstrækning alene skal krydses på elevens rute til skole. Er dette tilfældet, gælder bestemmelsen om farlig skolevej ikke. De farlig skoleveje i Egedal Kommune er oplistet i ”Kvalitetstandard for befordring af elever i folkeskolen”.

Et dette tilfældet, gælder bestemmelsen om farlig skolevej ikke. Se de angivne farlig skoleveje i ”Kvalitet for befordring af elever i folkeskolen”, under punktet ”Kriterier for tildeling af indsats”.

Bevillingen gælder til et skolekort med Movia bus og DSB S-tog, eller til skolebusordning med Jyttes bus og Brønnum Turistfart.

Kommunen bevilger ikke befordring til elever, hvis eleven efter forældrenes ønske er optaget på en anden skole end distriktsskolen. Desuden bevilger kommunen ikke befordring til elever, hvis forældre vælger at benytte en anden skole end den skole, eleven er henvist til af Egedal Kommune.

Ansøgning om befordring mellem hjem og skole.
Du kan ansøge om befordring mellem hjem og skole ved at udfylde ansøgningsskema og sende det via Digital Post, brug linket i kontaktboksen her på siden.

Der skal ansøges på ny for hvert skoleår. Ansøgningsfrist er den 31. maj.

Køreplaner for skolebusser
Længere nede på siden finder du de aktuelle køreplaner for skolebusser for det indeværende skoleår. Her er tider for kørsel både til og fra skole samt stoppesteder.

Yderligere information om regler og befordring.
Du kan finde yderligere information om befordring af elever mellem hjem og skole i:

  • Den gældende kvalitetsstandard for befordring af elever i folkeskolen, der bl.a. beskriver lovgrundlaget på området og er vejledende for serviceniveauet på området.
  • Kriterier for kommunalt finansieret befordring, der fastlægger de nærmere rammer for den kommunalt finansierede befordring af skoleelever inden for den gældende Kvalitetsstandard i Egedal Kommune.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12