• Regler for bevilling af skolebuskort.

  Du kan søge om skolebuskort til dit barn, hvis afstanden mellem hjem og skole er for lang, eller vejen mellem hjem og skole er trafikfarlig.

  Børn, der går på distriktsskolen og har længere skolevej til distriktsskolen, som oplyst i skemaet  her på siden, kan få bevilliget skolebuskort til transport mellem hjem og skole.

  Barnets klassetrin

  Afstand til skole

  0. - 3. kl.

  over 2,5 km

  4. - 6. kl. 

  over 6,0 km

  7. - 9. kl. 

  over 7,0 km

  10. kl.

  over 9,0 km

   

  Regler for børn med "farlig skolevej"

  Indgår der en ”farlig skolevej” i barnets rute mellem hjem og skole, kan der bevilges transport, selvom afstandskriteriet ikke er opfyldt. At der indgår en farlig skolevej betyder, at en elev skal gå/cykle langs med vejen, uden anden rimelig rute til skole.
  Det er ikke tilstrækkeligt, at en sådan vejstrækning alene skal krydses på elevens rute til skole. Er dette tilfældet, gælder bestemmelsen om farlig skolevej ikke. De farlig skoleveje i Egedal Kommune er oplistet i ”Kvalitetstandard for befordring af elever i folkeskolen”, under punktet ”Kriterier for tildeling af indsats”.

  Bevillingen gælder til et skolekort med Movia bus og DSB S-tog, eller til skolebusordning med Jyttes bus og Brønnum Turistfart.

  Kommunen bevilger ikke transport til elever, hvis eleven efter forældrenes ønske er optaget på en anden skole end distriktsskolen. Desuden bevilger kommunen ikke befordring til elever, hvis forældre vælger at benytte en anden skole end den skole, eleven er henvist til af Egedal Kommune.

 • Hvornår skal du ansøge om skolekort?

  Du kan ansøge om Skolebuskort ved at klikke på selvbetjeningslinket "Ansøgningsskema til skolekort" og udfylde skemaet samt sende det via Digital Post (Brug linket i kontaktboksen her på siden).

  En ansøgning gælder for et skoleår.
  Ansøgningsfrist er den 31. maj.

  Ansøger I efter fristen, kan I ikke forvente at skolekortet er klar til brug på første skoledag.

 • Yderligere information om regler og befordring.

Køreplaner for skolebusser

Se de aktuelle køreplaner for skolebusser for det indeværende skoleår, her finder du tidsplan samt stoppesteder.

Yderligere information om regler og befordring.
Du kan finde yderligere information om befordring af elever mellem hjem og skole i:

 • Den gældende kvalitetsstandard for befordring af elever i folkeskolen, der bl.a. beskriver lovgrundlaget på området og er vejledende for serviceniveauet på området.
 • Kriterier for kommunalt finansieret befordring, der fastlægger de nærmere rammer for den kommunalt finansierede befordring af skoleelever inden for den gældende Kvalitetsstandard i Egedal Kommune.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12