Kvalitetsrapporten skal ses som et værktøj der sikrer dokumentation og samarbejde mellem lokale politikere, skoler og Center for Skole og Dagtilbud, om udvikling og evaluering af kvaliteten i folkeskolen.

Målet er

  • At skabe mulighed for en grundigere opfølgning på den foregående rapports konklusioner.
  • At skabe bedre muligheder for inddragelse af lærere og skolebestyrelser i arbejdet med kvalitetsrapporten, som skal ses som et udviklingsredskab.
  • At forbedre kvalitetsrapporten som styringsredskab.
  • At skabe bedre sammenhæng mellem kvalitetsrapport, politiske budgetmål, og skolernes egne udviklingsmål.
  • At kvalitetsrapporten bliver et værktøj, der optimerer Byrådets  og skolernes arbejde med evaluering og kvalitetsudvikling af Egedal Kommunes skolevæsen.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12