Hver distriktsskole har en distriktsskolebestyrelse, som er med til at sætte retningen for skolen, og som er i aktiv dialog med Byrådet.
Byrådet har det overordnede ansvar og beslutter indholdet af kommunens skolepolitik, indenfor folkeskolens rammer.

 • Forældre
  7 forældre vælges for en 4-årig periode. Distriktsskolebestyrelsens formand er ofte en person, der har erfaring med arbejdet i distriktsskolebestyrelsen. Nogle bestyrelser vælger formand hvert år, andre vælger formand for 4 år.
 • Medarbejdere
  Hver afdeling er repræsenteret  ved 1 medarbejder, der vælges af distriktsskolens personale for 1 år ad gangen.
 • Elever
  Hver afdeling er repræsenteret ved 1 elev, der vælges af skolekammeraterne,  for 1 år ad gangen.
 • Distriktsskoleleder
  Distriktsskoleleder og dennes stedfortræder er ikke medlemmer af distriktsskolebestyrelsen, men fungerer som sekretærer. Lederen er bestyrelsens rådgiver og har pligt til at omsætte beslutninger til handling. Lederen er ansvarlig for at  fremskaffe relevant materiale, så bestyrelsen er forberedt så godt som muligt til at træffe beslutninger. Lederen formulerer forslag til principper, læseplaner mv.
 • Byrådets  repræsentant
  Hvis distriktsskolebestyrelsen ønsker det, kan Byrådet  deltage i distriktsskolebestyrelsens møder, ved at udpege en repræsentant. Repræsentanten  er ikke medlem af bestyrelsen og deltager ved møderne uden stemmeret. Repræsentanten vælges for 4 år.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12