Du har krav på at få optaget dit barn i distriktsskolen, men der er også mulighed for optagelse i en af kommunens andre distriktsskoler - forudsat at der er plads.

Frit skolevalg
Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole, angives det ved den digitale skoleindskrivning.

Vi vil - i videst muligt omfang - forsøge at imødekomme dit ønske.
Er det ikke muligt er følgende retningslinjer gældende:

 • Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer. 
 • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
 • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
 • Er elevtallet i en klasse 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.
 • Bemærk:  Er dit barn indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privatskole, skal du give besked til Center for Skole & Dagtilbud. 
 • Bemærk:  Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

Flytter du til kommunen 
Ønsker du dit barn indskrevet i børnehaveklasse, skal du i perioden;

 • August til December rette henvendelse til Center for Skole & Dagtilbud pr. mail
 • Januar til og med Juni rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Ved indskrivning i 1. - 10. klasse, skal du rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører

Overflytning og udmeldelse af dagtilbud

 • Overflytning fra dagtilbud til SFO sker hvert år den 1. april
 • Overgår dit barn fra børnehave til SFO i Egedal Kommune, sker overflytning automatisk - du behøver derfor ikke at foretage dig noget.
 • Starter dit barn i privatskole, eller skole i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse.
 • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned. 

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag, tirsdag, onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-17.30
Fredag kl. 10-12