Her på siden finder du information med betydning for skoleindskrivningen og optagelse i folkeskolen.

Indskrivning af børn til børnehaveklasse med start i august 2021 foregår i perioden 9. november til 7. december 2020. Forældre med børn født i 2015 eller 2014, har modtaget information i deres e-boks.

Skoleindskrivning

I punkterne herunder finder du information om skoleindskrivning.

 • Kriterier for indskrivning

  Kriterierne for optagelse i folkeskolen er beskrevet i styrelsesvedtægten for folkeskolen i Egedal Kommune.  Den kan du finde her

  Af den fremgår det, at:

  Alle forældre er sikret ret til at få indskrevet deres barn på den distriktsskole, som er beliggende i deres skoledistrikt. Forældrene kan fremsætte ønske om at få deres barn optaget på én af de øvrige distriktsskoler i kommunen.

  Kriterier ved indskrivning i børnehaveklasse

  Fordeling af børn efter skoleønsker mellem distrikter sker efter følgende kriterier:

  1. Søskende
  2. Kapacitet. Hvis elevtallet i en børnehaveklasse er 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter

  Fordeling af børn i skoledistriktet mellem afdelinger sker efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskende
  2. Kapacitet
  3. Afstandskriterium
  4. Forældrenes 2. prioritet afdelingsønske

  Distriktsskolelederen træffer den endelige afgørelse om placering på en afdeling.

 • Distrikternes orienteringsmøder om skolestart 2021

  Alle distriktsskoler afholder orienteringsmøder for forældre til kommende skolestartere.

  Møderne afholdes under hensyn til Covid-19 og Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det vil fremgå af skolernes hjemmesider, om møderne afholdes på skolen eller virtuelt, og det er derfor vigtigt at holde sig orienteret på skolernes hjemmesider.

  Mødedatoerne er:

  Distriktsskole Dato Tidspunkt Afdeling Lokale
  Smørum 2.11. 16.30-18.00 Boesagerskolen Skolens Hjerte
  Stenløse 3.11. 17.00-19.00 Stengårdsskolen Festsalen
  Ganløse 27.10. 17.00-18.30 Ganløse Skole Kulturhuset
  Ølstykke 4.11. 17.00-19.00 Maglehøjskolen Samlingssalen
 • Frit skolevalg

  Ønsker du at få dit barn indskrevet i en anden skole, angives det ved den digitale skoleindskrivning.

  Vi vil - i videst muligt omfang - forsøge at imødekomme dit ønske.
  Er det ikke muligt er følgende retningslinjer gældende:

  Såfremt der er plads, sker optagelse indenfor Byrådets fastlagte rammer.

  • Kommunens egne børn går forud for børn fra andre kommuner.
  • Elever der har søskende på den pågældende afdeling, optages før elever uden søskende.
  • Er elevtallet i en klasse 26 eller derover, optages ikke elever fra andre distrikter/kommuner.

  Hvis dit barn er indmeldt i anden privatskole end Stenløse Privatskole, skal du give besked til Center for Skole & Dagtilbud.


  Bemærk:  Optages dit barn i anden skole end distriktsskolen, skal du selv sørge for transport.

 • Flytter du til Egedal Kommune

  Ønsker du dit barn indskrevet i børnehaveklasse, skal du i perioden;

  • August til December rette henvendelse til Center for Skole & Dagtilbud pr. mail
  • Januar til og med Juni rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører
  • Ved indskrivning i 1. - 10. klasse, skal du rette henvendelse til det distrikt dit barn tilhører. Du kan se skoledistrikterne her.
 • Overflytning og udmeldelse af dagtilbud i forbindelse med skolestart

  Overflytning fra dagtilbud til SFO sker hvert år den 1. april

  • Overgår dit barn fra børnehave til SFO i Egedal Kommune, sker overflytning automatisk - du behøver derfor ikke at foretage dig noget.
  • Starter dit barn i privatskole, eller skole i anden kommune, skal du selv sørge for udmeldelse.
  • Udmeldelse skal ske via Den Digitale Pladsanvisning med mindst 30 dages opsigelsesvarsel til den 15. eller den sidste dag i en måned.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12