Hvis du vil tilmelde dit barn til modersmålsundervisning,  er fristen den 24. april 2023. Vær opmærksom på om kriterierne er opfyldt, for at kunne tilmelde jeres barn til modersmålsundervisning. Du kan læse mere om dem her på siden. 

Modersmålsundervisning
 • Hvad er kriterierne for tilmelding til modersmålsundervisning?

  Vi tilbyder modersmålsundervisning til børn, der kommer fra og/eller har en forælder fra:

  • Medlemsstater i EU (Den Europæiske Union)
  • Lande som er omfattet af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejde
  • Færøerne og Grønland

  Tilbuddet gælder for de undervisningspligtige børn fra 1. til 9. klassetrin.

 • Undervisningens formål

  Undervisningens formål er:

  • At sikre at eleven vedligeholder og udvikler kundskaber og færdigheder, og kan forstå det talte og skrevne modersmål og selv udtrykke sig mundtligt og skriftligt.
  • At fremme elevens  lyst til at beskæftige sig med sprog og kultur.
  • At styrke elevens internationale forståelse.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000