Den sproglige udvikling har stor betydning for børns trivsel og læring i dagtilbud og i skolen. Sproget er på mange måder fundamentet for at kommunikere og lære nyt, og det spiller en vigtig rolle i børns leg og i udviklingen af sociale relationer.

Derfor sprogvurderer Egedal Kommune alle børn, både når de er tre år gamle og når de begynder i børnehaveklassen. Sprogvurderingen i børnehaveklassen forestages af en af de voksne i klassen og kombineres med et spørgeskema, som forældrene skal udfylde. 

Ekstra opmærksomhed på den sproglige udvikling

I nogen tilfælde viser sprogvurderingen, at barnet har brug for ekstra opmærksomhed i forbindelse med den sproglige udvikling. Her laver skolen og forældre i samarbejde en plan for, hvordan barnet bedst kan hjælpes i skolen og i hjemmet. 

Egedal Kommunes logopæder og tosprogsvejleder indgår i samarbejdet, når det er relevant for det enkelte barns sproglige udvikling. 

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12