Egedal Kommune tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning af elever i grundskolen, for unge uden ungdomsuddannelse, og vejledning af unge, der har fravalgt et uddannelsesforløb, eller evt. ønsker omvalg. Der er især fokus på unge, der har særlig behov for vejledning.

UU-vejlederne har tæt kontakt til både de unge, skoler, forældre, uddannelsessteder, arbejdsmarkedet og andre med indflydelse på de unges uddannelses- og erhvervsbetingelser.

Desuden er alle UU-vejlederne forankret både lokalt, regionalt og nationalt i forskelligt udviklingsarbejde, der sikrer høj kvalitet.

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12