Forældrebetaling

Forældrebetaling for dagtilbud bliver fastsat hvert år og godkendt af Byrådet. Taksterne fremgår her på Egedal Kommunes hjemmeside, og betalingen bliver opkrævet månedsvis forud. Der bliver opkrævet gebyr ved for sen betaling.

Taksterne for dagtilbud afhænger af barnets alder og af det dagtilbud, som barnet går i.
Forældre betaler vuggestue- og dagplejetakst til og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 10 måneder. Forældrene skal betale børnehavetakst fra og med den måned, hvor barnet fylder 2 år og 11 måneder.

Forældre med et barn i en aldersintegreret institution vil, uanset tidspunktet for overflytning mellem en vuggestueplads og en børnehaveplads, blive opkrævet den takst, der svarer til barnets alder.

Plads i dagtilbud i anden kommune

Forældre har ret til at skrive deres barn op og få en plads i et dagtilbud i en anden kommune end bopælskommunen.
Forældre, der vælger at have deres barn i et dagtilbud i en anden kommune, skal være opmærksomme på, at forældrebetalingen kan være højere eller lavere end i Egedal Kommune. Det er Egedal Kommune, der som bopælskommune giver tilskud til pladsen ud fra sit udgifts- og serviceniveau. Hvis en plads i den anden kommune for eksempel er dyrere end en tilsvarende dagtilbudsplads i Egedal Kommune, skal forældrene selv betale forskellen mellem Egedal Kommunes tilskud og de merudgifter, der knytter sig til pladsen. Det er ikke muligt at få fripladstilskud til den forøgede forældrebetaling, fordi forældrene selv har valgt et dyrere tilbud i en anden kommune.

Takster 20

  2019 2020
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad 3.625 kr. 3.558 kr.
Dagpleje 0-2 år, inkl. mad (deltid) 2.429 kr. 2.351 kr. 
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr.  2.935 kr.  3.043 kr.
Daginstitution 0-2 år og 10 mdr. (deltid) 1.836 kr.  1.923 kr. 
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart 1.701 kr.  1.730 kr. 
Daginstitution 2 år og 11 mdr. og til skolestart (deltid) 1.111 kr.  1.132 kr.
SFO 1.829 kr. 1.875 kr
SFO 2 280 kr.  288 kr.
Fritidsklub 280 kr. 288 kr.
Frokostordning i daginstitutioner  601 kr. 612 kr

Kontakt

Skole

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Dagtilbud

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Tlf.: 7259 6000

Telefon og ekspedition
Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12

Del: